Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar Nelerdir?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar Nelerdir?

Bütün peygamberlerde ortak olan vasıflar ve özellikler şunlardır:
1 Sıdk (Doğruluk): Bütün peygamberler Allah'tan alarak verdikleri bütün haberlerinde doğru sözlüdürler Onlar hakkında kizb (yalancılık) vasfı düşünülemez
2 Emanet (Emin ve güvenilir olmak): Peygamberler Allah'ın kendilerine verdiği vazifeleri yerine getirme hususunda emin ve güvenilir kimselerdir Peygamberlerde asla hıyânet hâli görülmez
3 Tebliğ: Peygamberler Allah'tan kendilerine vahyolunan şeyleri ümmetlerine noksansız, ilâvesiz olarak aynen bildirirler, tebliğ ederler O haberleri ketmedip gizlemek, tahrif edip değiştirmek söz konusu değildir Kitman, yani, hakikatı gizleme vasfı peygamberlerde yoktur
4 Fetanet: Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hâfızaya ve yüksek bir mantık ve ikna kabiliyetine sâhiptirler
Peygamberlerin delilik, gafillik, cahillik gibi sıfatlarla uzaktan yakından hiçbir alâkaları yoktur
5 İsmet (Ma'sûmiyet, günahsızlık): Peygamberler gizli - açık her türlü günahlardan, kusurlardan, kötü hallerden, peygamberlik şerefiyle bağdaşmayacak hareketlerden uzaktırlar Mâsiyet, yani, günah işlemek peygamberler hakkında muhaldirMehmet Dikmen