Peygamberlere niçin inanmalıyız?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Peygamberlere niçin inanmalıyız?

Peygamberlere iman, İslam�ın inanç esaslarından biridir. Peygamberlere inanmak Allah�a inanmanın bir gereğidir. Çünkü peygamber Allah�ın elçileridir. Peygamberlere iman demek, bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiklerine, bu kimselerin Allah�tan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

Peygamberler arasında herhangi bir ayırım yapmak İslam inancı açısından doğru değildir. Bu nedenle bir Müslüman, Allah�ın gönderdiği bütün peygamberlere inanmakla yükümlüdür. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur�an�da şöyle buyurmaktadır: �Deyin ki: Biz Allah�a, bize indirilene(Kur�an�a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsa�ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab�lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz� (Bakara suresi, ayet 136)