Polis teşkilatının kuruluşu tarihi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Polis teşkilatının tarihi
Polis teşkilatının kuruluşu
Polis teşkilatı ne zaman kuruldu
Polis teşkilatı hakkında bilgi

10 Nisan Polis teşkilatının kuruluşu

İLK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞU
POLİS TEŞKİLATININ TARİHÇESİ 10 - 16 NİSAN POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ GÜNÜ
10 Nisan 18451845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.


Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845�te İstanbul�da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir.

Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir.


Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbul�da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür.
Alıntı