Posta Nedir - Posta Tanımı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Posta Nedir - Posta Tanımı

Mektup ,kart ve çeşitli haberleşme maddelerinin bir yerden başka bir yere gönderilmesi için hükümet tarafından yürütülen bir kamu hizmeti. Bugünkü anlamında ve en ilkel özellikle posta, yüzyıl sonlarına doğru Almanya'da kurulmuştur.İlk Çağ boyunca hizmetine rastlanmaz. Eski Yunanlılar ve Romalılarda ancak devlet işleri ile ilgili haberleşme maddeleri ve çeşitli askeri haberleşmeler için postalar kurulmuştur, Orta Çağ boyunca, postalar ilkel şekillerine devam etmiştir. Devlet, haberleşme maddelerine ilgi göstermemiş, çeşitli haberleşmeler, ancak özel olarak yapılabilmiştir.

Yeni Çağ'ın başlarında matbaacılığın icat edilmesi ile posta işleri de gelişmiş, XV. yüzyılın sonlarında Almanya'da halkın ihtiyacını gören iç ve dış (Fransa, İtalya, İspanya'ya) postalar kurulmağa başlanmıştır.

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru posta işi, devlet tarafından düzenlenmeğe başlamış ve bir kamu hizmeti haline girmiştir. Kısa bir süre sonra posta işleri İngiltere'de gelişme göstererek posta 1840 yılında posta pulunun kullanılmağa başlanması ile posta işleri daha genel ve faydalı bir durum almıştır. 1863 yılında da milletlerarası postalar birliğinin kurulması ile posta İşleri milletlerarası bir özellik kazanmış ve dünyanın her tarafına, çeşitli haberleşme maddeleri önceden belirli olan fiyatlarla gönderilmeğe başlanmıştır.

Bugün posta hizmeti, hemen bütün ülkelerde, en çabuk araçlarla ve en seri bir şekilde yapılabilen önemli kamu hizmetlerinden biri özelliğindedir. Türkiye'de postanın bir kamu hizmeti olarak kuruluşu, 1839 yılında ilân edilen Tanzimat fermanından sonra olmuştur.