Proje Değerlendirme Forumu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Proje Değerlendirme ForumuÖğrencinin Projenin Adı: …………………………………………………….
Adı ve soyadı:……………………………………………..
Sınıfı, numarası:…………….………….
Açıklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak öğrencinin durumunu en iyi ifade eden kutucuğun içine (X) işareti koyalım.

DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI DERECELER

İyi (3) Orta (2) Zayıf (1)
Proje Hazırlama Süreci
1. Projenin amacını belirleme
2. Projeye uygun çalışma planı yapma
3. Grup içinde görev dağılımı yapma
4. İhtiyaçları belirleme
5. Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6. Projeyi plana göre gerçekleştirme
Projenin İçeriği
1. Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma
2. Bilgilerin doğruluğu
3. Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
4. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
5. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
6. Kritik düşünme becerisi gösterme
7. Yaratıcılık yeteneğini kullanma
Projenin Sunumu
1. Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma
2. Sorulara cevap verebilme
3- Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
4. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
5. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
6. Verilen sürede sunuyu yapma
7. Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma
8. Severek sunu yapma
TOPLAM


YORUMLAR:
……………………………………………………………………………… ……………………………………… …………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… …

Değerlendirme Ölçeği
Öğrencinin performansını, aldığı puanların ortalamasını aşağıdaki ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirebiliriz.

3 - 2,34 Öğrencinin performansı iyi
2,33 - 1,68 Öğrencinin performansı orta düzeyde
1,67 - 1 Öğrencinin performansı zayıf