Prostat Kanserinde Tedavi seçenekleri nelerdir

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Cerrahi (Radikal Prastotektomi)
Tüm prostat deferent kanallar (sperm ileten), mesane boynunun bir kısmı ve çevereleyen dokularla birlikte alınır. Lokalize evrelerde (Evre T1 & T2), radikal prostatektomi referans tedavi yöntemidir. Bu cerrahi girişim komplike bir ameliyattır ve 3-4 saatlik bir genel anestezi gerektirir.
Eksternal Radyoterapi
Bu tedavi yöntemi yüksek enerjili radyoaktif ışınların direk prostat dokusuna iletilmesinden oluşmaktadır. Radyoterapi tedavisi anestezi uygulamaqsı gerektirmez, hastalar 7 ila 8 hafta boyunca düzenli olarak işlemin uygulandığı merkezlere giderek (haftanın 5 günü) tedavi olurlar.
Alternatif Tedavi Yöntemleri
HIFU : Transrectal High Intensity Focused Ultrasound (Ablatherm)
ABLATHERM bilgisayar kontrollü olarak, yüksek yoğunluklu ve odaklanabilen ultrason enerjisi (HIFU) üreten, lokalize prostat kanseri tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış tbbi bir cihazdır. Enerji endorektal bir prob vasıtasıyla iletilir. Ultrason dalgaları rektal duvarı aşarak prostat dokusu üzerine odaklanırlar. Bu odaklanma işlemi sadece odak noktasında ısı artışına sebep olarak çevre doku ve organlara zarar vermeden yalnızca hedef bölgede dokuda tahribat oluşturur. Tedavi toplam (1 ila 3 saat sürer) ve spinal anestezi altında yapılır.
Brakiterapi
Bu teknikte 50 - 150 radyoaktif çekirdek 20 - 40 iğne yardımı ile perine üzerinden doğrudan prostat dokusuna implante edilir. Genellikle genel anestezi altında uygulanır. (2 ila 3 saat sürer). Seed implant işlemi gerçekleştirilen hastanın operasyondan sonra iki ay süresince hamilelere ve çocuklara yaklaşması sakıncalıdır.
Cryoterapi tedavisinde prostat dokusu ultrason kılavuzluğunda donma dercesi takip edilerek kontrollü bir şekilde dondurulur. Prosedür anestezi altında uygulanır ve en az bir gece hastanede yatmayı gerektirir.
HIFU Robotik Prostat Kanseri Tedavisi
Bu tedavi seçeneği prostat kanseri tedavisinde non invaziv metodların getirdiği avantajları içeren yeni ve etkili bir seçenek oluşturmaktradır. Bir oturumda etkin tedavi, gerektiğinde tekrarlanabilir, çok kısa hastanede yatma süresi ve düşük komplikasyon riski.
HIFU ile tedavide lokalize prostat kanseri hastalarından özellikle (evre T1-T2) de bulunan ve yaşları, genel durumları ve taşıdıkları rahatsızlıkları nedeniyle prostatektomi için uygun olmayan hastalara veya Cerrahi girişime alternatif arayan hastalara önerilmektedir. Ek olarak , bu tedavi yöntemi eksternal radyoterapi sonrası nüks sergileyen hastalarda da sağaltım tedavisi olarak kullanılabilmektedir.
Tedavi genellikle spinal anestezi altında transrektal olarak uygulanmaktadır, Rektuma özel bir prob yerleştirilmektedir. Bu prob bilgisayar kontrollü belli noktalara odaklanabilen yüksek güçlü ultrason dalgaları yaymaktadır. Ultrason dalgalarının odaklandığı noktada (focal point) dalgaların ani ve güçlü emilimi sonucu bölgede anlık bir ısı artışı olur (85 ila 100°C) bu şekilde hedef bölgedeki hücreler tahrip olurlar.
Hedef bölgeye yapılan her atışla oval şekilli 22 mm uzunluğunda ve 2 mm. çapında bir alanda tahribat yapılır. Atışların tekrarlanması ve , odak noktasının her atış arasında değişitirlmesi sonucu tüm tümörü içeren bölgenin tahribi mümkün olmaktadır.
HIFU Prostat Kanseri Tedavisi Sonrası Sonuçlar Nasıldır?
Günümüzde birçok hastane Ablatherm HIFU ile yapılmış beş ila yedi yıllık klinik sonuçlara sahiptir ve bunlardan bazıları yayınlanmıştır. Yöntem ve etkinliği son olarak Pr. Wieland ve Dr. Blana tarafından; University of Regensburg, Almanya Urology Dergisinde yayımlanan makalade incelenmişitir.
Bu makale , Ablatherm- HIFU teknolojisi ile lokalize prostat kanseri tedavisinde 5 yıl süreli takipleri sonucu çok iyi klinik sonuçlar elde edildiğini gösteren bir çalışmadır. Çalışma verileri bu teknolojinin ne kadar güvenli ve etkili olduğunu süreli takibi ile de açıkça gözler önüne sermektedir. Çalışma verileri 137 HIFU tedavisi görmüş hastanın 5 yıllık takiplerini içermektedir. Çalışma sonuçlarında tedavi sonrası hasta populasyonun 93.4% negatif biopsi gözlenmiştir (1). Sadece iki hastada (2) 4 ten daha büyük PSA değeri saptanmıştır. Şüphesiz insanların yaşama kalitelerini değiştirmeden hayatlarına devam etmeleri alacakları tedavinin yan etkileri ile yakından ilişkilidir. Regensburg makalesinde sunulan veriler diğer Ablatherm merkezlerinden elde edilen verileri doğrulamaktadır.
(1) tüm hastaların 87% PSA seviyeleri 1 ng/ml altındadır.
(2) 1.5%
High-Intensity Focused Ultrasound for the Treatment of Localized Prostate Cancer:
5-year Experience. A. Blana, B. Walter, S. Rogenhofer, W.F. Wieland, University of Regensburg, Dept. Of Urology, Germany. Urology 63 (2), p. 297-300, 2004


Last update: July 2004
HIFU Robotik Prostat Kanseri Tedavisi Amacı ve Avantajları Nelerdir?

HIFU ile Lokalize prostate kanseri tedavisinin bazı avantajları şunlardır:
  • Etraftaki organlara hasar vermeden kanser dokusuna müdahele edilebilmesi.
  • Radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalmama.
  • Hastanede kalma süresinin kısa olması.
  • Tedavi spinal anestezi altında bir oturumda sonuçlandırılması ve gerektiğinde tekrar edilebilmesi.
  • Tedavi herhangi bir nedenle tamamlanamazsa diğer alternatif tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.
  • Eksternal radyoterapi sonrası lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması.


Sıkça Sorulan Sorular
Bu tedavi ilk defa ne zaman uygulandı?
Prostat kanserli ilk hasta Avrupada 1993 Şubatında ve Amerika Birleşik Devletlerinde Haziran 1999 yılında tedavi edilmiştir.
Bu güne kadar bu yöntem kaç prostat kanserli hasta üzerinde uygulandı?
Kasım 2006 itibarı ile 119 merkezde 10900 den fazla hasta bu yöntemden faydalanmıştır.
Sonuçlar Nasıl?
Avrupada yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar lokalilize prostat kanseri hastalarının 92% sinde Ablatherm-HIFU tedavisinden sonra negatif biopsi sonucu ve stabil PSA düzeyleri elde edildiğini göstermektedirkonu hakkında birçok çalışma yayınlanmıştır web sitemizde çalışmalar başlığı altında inceleyebilirsiniz.
Bu tedavi şekli ile oluşabilecek riskler nelerdir?
Bu tedavi şeklinin cerrahi girişim gerektirmemesine rağmen, hala HIFU tedavisi ile alakalı çok düşükte olsa bir takım riskler vardır(birçoğu geçicidir). Tedaviden hemen sonra üriner retansiyon (birkaç günlük sonda kullanımını gerektirir), idrara sıkışma, stress inkontinans, üriner enfeksiyon ve azalmış seksüel fonksiyon.
Tedavi sırasında ağrı hissedilir mi?
Spinal veya genel anestezi tedavi sürecinde ağrıyı baskılar. Ancak tedavi sonra çok azda olsa geçici olarak birtakım ağrılar hissedilebilir.
Tedavi sonrası normal aktivitelerime dönebilecekmiyim?
HIFU prostat kanseri tedavisinde günümüzde tedavi sonrası yaşam kalitesini en az etkileyen yöntemlerden biridir . Düşük komplikasyon oranı ve riski ayrıca çok kısa iyileşme süreci birçok vakada tedaviden çok kısa süre sonra (genellikle 2 veya 3 gün) normal aktivitelere dönme olanağı tanır. Tedaviden sonra bir süre sonda taşımanız gerekecektir. Buna ek olarak doktorunuz tarafından size anlatılan tüm normal aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz .
Kontrol amaçlı olarak doktoruma hangi sıklıkta gitmem gerekir?
Olağan takip; tedaviden sonraki ilk yıl boyunca üç aylık aralıklarla daha sonra 6 aylık araıklarla PSA kann düzeyi ölçümlerini içermektedir. Tedavi sonrası 3 ila 6 ay sonra kontrol biopsisi alınır.