Ramazan Ve Yardımlaşma

#1
Sponsorlu Bağlantılar
RAMAZAN ve YARDIMLAŞMA


On bir ayın sultanı olan ramazan rahmet ve merhametin zirveye ulaştığı mukaddes bir zaman dilimidir
Bu ayda sadece oruç tutmak yeterli değildir Bunu diğer hayırlı faaliyetlerle beslememiz gerekir
Bu ayda Müslümanların birbiriyle yardımlaşması, sosyal bağların kuvvetlenmesini sağlar , bu davranışlar sayesinde dostluklar daha da pekişir

Müslümanlar kardeştirler Kişi kardeşini darda görünce ona yardım elini uzatır Bütün Müslümanlar bir ailenin fertleri, hatta bir vücut gibidir Vücutta bir aza rahatsız olduğunda bütün vücut rahatsız olur
Müslümanın derdi diğer Müslümanları da dertlendirmelidir Müminler birbirlerinin yaralarına ilaç olmalıdır
Bu hususta Resulullah (sav) şu mübarek sözü söylemiştir ; “Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır” (Buhari)

Müslümanların dertleri müşterektir Bunları birbirleriyle paylaşırlarsa yükleri azalır Zira dertler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar İster yanı başımızda olsun, isterse dünyanın öteki ucunda olsun, nerde bir sıkıntılı mümin varsa ona şefkat ve merhamet elini uzatmalıyız, ona şefkat kanatlarımızı germeliyiz
Yine bir hadiste ‘Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir’ denmektedir Bu çok büyük bir manevi ikazdır

Bunlar da gösteriyor ki İslam inanç sisteminde kolektif şuur esastır Bu inançta cemiyetin huzuru, ferdin huzurundan önce gelir Cemiyet de fertlerden meydana gelmiştir
Hadiseye bu pencereden bakınca ancak fertlerin huzurlu olmasıyla toplumun da huzurlu olacağını anlarız
Müslümanlığı münferit yaşanan bir inanç mekanizması olarak algılayanlar her halükarda yanılıyordur
İslam’da acıyı da, huzuru da paylaşmak muteberdir Yardımlaşma sadece maddi ve nakdi değildir
Manevi yardımlaşma da çok mühimdir Başkalarının dertlerine ortak olmak ne büyük bir fazilettir
Bununla ilgili olarak Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinden bir kısmını dikkatlerinize sunmak istiyorum ;

“Bir Müslüman’ın sıkıntısını gidereni veya bir mazluma yardım edeni, Allahü teâlâ affeder”

“Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren, ömür boyu Allahü teâlâya ibadet etmiş gibi sevap kazanır”

“Kim bir mümini, bir münafığın eziyetinden korursa, Allahü teâlâda onu, Cehennem ateşinden korur”

“Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır”

“Din kardeşini savunan müslümanı Allahü teâlâ, Cehennem ateşinden korur”

“Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar İşte bunlar, kabir azabından emindirler”

“Allah katında en kıymetli amel, bir müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir”

“İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir”

“Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir”

“Sizin en iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmeyeceğinden emin olunandır”

“Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever”

“Layık olana da, olmayana da iyilik et Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi Eğer o kimse iyiliğe layık değilse, sen, iyilik ehlinden olursun”


Ramazan ayı yardımlaşmanın gözle görülür biçimde arttığı bereket ayıdır Fitre ve zekâtlar yanında, durumu iyi olan Müslümanlar fakirlere gıda yardımı yaparak onları sevindirirler Fakat müslümanın yardım yapmasının da bir usulü vardır Bir elin verdiğini öbür el bilmemelidir Yardım ederken garibanlar incitilmemelidir Türkiye’de yardım manzaralarını görünce üzülüyoruz Hiçbir ciddi organizasyon yapılmadan yardımlar itiş kakış bir vaziyette dağıtılıyor Ortalık savaş alanı gibi karmakarışık bir durum arz ediyor Böyle yardım yapmak dayanışmanın ve İslam’ın ruhuna aykırıdır

Allah rızası için yardım edenler, en çok sevdiklerinden verirler ; verirken de hiç mi hiç huzursuz olmazlar İşe yaramaz şeyleri vermek muteber değildir Kıymetsizi verip kıymetli sevaba erişmek mümkün mü ? Fedakarlık etmeyen sevdiğini elde edemez Bununla beraber yardımsever kişinin gözü, verdiği şeyin peşinde kalmaz O verdikçe haz alır En iyisinden, işe yarayanından verir
Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurmuştur ; “Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, iyilik ve hayra nail olamazsınız Ne infak ederseniz, Allahü teâlâ, onu hakkıyla bilir ve mükâfatını verir”(Al-i İmran 92)
Bu ayetin iyi okunması ve manasının hakkıyla idrak edilmesi gerekir Yoksa verdiklerimiz bize fazla bir getiri sağlamayabilir

Günümüz şehir yaşantısında merhamet ve yardımlaşma duyguları bir hayli azalmıştır Modern yaşam tarzında bencillik almış başını gidiyor Zamanımızda keserler hep kendine yontuyor İnfak etmekle fakir olunacağı zannediliyor Bugün çok mal ve para kazanılmasına rağmen, kazanılanların zekatı miktarınca verilmediği için, fakirler sevindirilmediği için elimizdekilerin bereketi olmuyor, kazancımızın çoğu elimizden uçup gidiyor

Allah (cc) bizi bu mübarek ramazan ayında verdikçe , maddi ve manevi mükafat kazananlardan eylesin İnşallah...