Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir Merkez

SeLeN

Yönetici
Editör
#1

Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir Merkez konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir Merkez Hakkında - Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir Merkez İletişim - Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir Merkez Tanıtım - Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir Merkez Resimleri - Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu


BAĞLI BULUNDUĞUMUZ GENEL MÜDÜRLÜK

İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARECİ SAYISI
1 MÜDÜR
2 MÜDÜR YARDIMCISI

ÖĞRETMEN SAYISI
4 ANASINIFI ÖĞRETMENİ
15 SINIF ÖĞRETMENİ
18 BRANŞ ÖĞRETMENİ

DİĞER PERSONEL
1 MEMUR
3 HİZMETLİ

OKULUMUZUN TARİHİ

Okulumuz, "Kendi Okulunu Kendin Yap" kampanyasına gönül veren hayırsever Hatice Akman tarafından 1983 yılında yaptırılmıştır. Bu bina , 200 sosyal konutta oturan ailelere ve yeni gelişmekte olan semtteki vatandaşlarımıza eğitim ve öğretim hizmeti sunarak devlet vatandaş bütünleşmesinin bir göstergesi olmuştur. Daha sonra 1040 adet gecekondu önleme çerçevesinde kooparatif kanalı ile konut yapılması neticesinde eski bina hizmete cevap vermediğinden Milli Eğitim Bakanlığınca yeni bir ek binanın yapılması uygun görülmüş olup 1989 yılında ek bina yapılarak hizmete girmiştir.

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde eğitim ve öğretim hizmeti sunan okulların bu ilerlemenin gerisinde kalması düşünülemez. Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu Nevşehir’de örnek ve model okul olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

Verimliliği ve paydaş memnuniyetini ön planda tutan, değişime ve yeniliğe açık bir kurum olarak; öğrencilerimizi milli, ahlaki ve kültürel değerlerini benimsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış mutlu bireyler olarak yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Sunduğu eğitim öğretim hizmetleri ve yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri ile Türkiye’de ve uluslararası düzeyde model bir okul olmaktır.

İLKELERİMİZ

* Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek.
* Hızla değişen ve gelişen teknolojik gelişmelere ve yaşam şartlarına uyum sağlamak.
* Akademik bilgi ve beceriler yanında öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini desteklemek.
* Öğrencileri, bilgiye ulaşmayı bilen, sorun çözen, karar veren, araştıran bireyler haline getirmek.
* Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak.
* Eğitim öğretim programlarını her sınıf ve seviyede en etkili, en verimli biçimde uygulamak.
* “Stratejik Planlama” doğrultusunda güçlü, kaliteli ve yüksek standartlara sahip “model okul” olmak.
DEĞERLERİMİZ

İletişim
* Paydaşlarımız, karşılıklı ve sürekli biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşır.
* Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı sayesinde görüş ve öneriler paylaşılır.
* Ekip çalışması sergilenir.

Sorumluluk
Okulumuz personelleri ve öğrencileri;
* Görev ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren,
* Milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip çıkan,
* Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara duyarlı,

kişilerdir.
Şeffaflık-Güven-Özgüven
* Okulumuz çalışmaları şeffaflık içinde gerçekleştirilir.
* Paydaşlarına karşı taahhütlerini zamanında ve tam olarak yerine getirdiği için güvenilir bir kurumdur.
* Yetiştirdiği öğrencilerin kendisi ile barışık, özgüven kazanmış bireyler olması için çaba gösterilmektedir.

Kendini Gerçekleştirme
* Öğrencilerin özgün çalışmalarını geliştirmek için uygun ortamlar oluşturulur.
* Bireysel donanımlarının ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru seçimler yapabilen ve kendisine uygun hedefler koyabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.
* Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda üretken bireyler olmalarına fırsat verecek eğitim öğretim ortamları hazırlanmaktadır.

Atatürkçü Düşünce
o Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirlediği amaçlar çerçevesinde okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
OKUL İLETİŞİM

ADRES : 2000 EVLER MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ
50300 Merkez/NEVŞEHİR

TELEFON : 0 384 215 1147
FAX : 0 384 215 1148
RAUF NAİL AKMAN İLKÖĞRETİM OKULU
kaynak:webrehberi.biz