Reaktif Rölenin Kullanımı ve Devreye Alınması Dikkat Edilecek Hususlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Merkezi Kompanzasyon uygulamasında kondansatörleri devreyealma veya çıkartma (Çekilen reaktif gücü kompanze etmek için) görevini reaktifröle üstlenir. .

Kontaktörlerin devreye alınması ve çıkartılması reaktif röleiçinde bulunan mini röleler ile yapılır. Mini röleler geçici akım rejimlerinekarşı dayanıklıdır. Mini röle kontak uçlarında bulunan filtreler oluşacak arkınzararlarını minimuma indirir. Çıkış kontak akımları 1,5 A. değerindedir.

Reaktif röle akım ve gerilim değerlerini 5 periyot (100 msn)boyunca anlık değerler ile ölçer. Süre bitiminde akım ve gerilim eğrileriningerçek formunu oluşturur. Bu işlem sonucunda . Cosφ değerini yanılgısız tespiteder.

Kullanımı son derece kolaydır:

Set tuşu, ▲ve ▼ tuşları kullanarak otomatik, manuel,Cosφ, c/k, adımlama süresi, program menülerinden biri seçilir.

Otomatik konumunda reaktif röle kondansatörleri devreye almaveya çıkartma işlemini kendisi yapar.

Manuel konumunda kondansatörler, Cosφ değerine görekullanıcı tarafından yön tuşları ile devreye alınıp çıkartılabilir. Cosφfabrika çıkış değeri olarak 0,99 belirlenmiştir. Kullanıcı kendi isteğidoğrultusunda bu değeri 0,95-1 endüktif değerler arasında ayarlayabilir.

Adımlama süresi fabrika çıkış değerleri olarak 8 sn olarakbelirlenmiş durumdadır. Kullanıcı yön tuşları ile 8-99 sn arasında bu değerideğiştirebilir.

Program konumunda üç ön görülen programdan biri tercihedilebilir. Kondansatör dizilişlerinin de bu seçime uygun olması gerekir.

Ekranda 0 var ise C-2C-2C-2C-2C
1 var ise C-2C-4C-4C-4C
2 var ise C-2C-4C-8C-8Cşeklindeki kondansatör dizilişine uygun çalışır.

Zaman içerisinde tesis gücünün artması veya kondansatörlerinarızalanması sonucunda Kompanzasyon yapılamayabilir. Bu durumda alarm lediyanar, alarm kontağı kapanır. Gerekli bakımın yapılacağı bu alarmdanalaşılabilir.

C/k modu için 0,00 -1,00 arasında 0,05 aralıklarla ayaryapılabilir.

C : İlk grup kondansatör gücü
k : akım trafosu dönüştürme oranıdır.

C/k reaktif rölelerde kondansatörlerin devreye alınması içinönemlidir. Genelde ilk kondansatör gücünün %60 ında röle devreye girer. Bubakımdan C/k nın doğru seçilmesi gerekir.

genelde reaktif rölede c/k ayarı rölenin beklemede kalacağısüreyi gösterir. Eğer ilk kondansatör grubu olduğunda Cosφ kapasitif olursa 8sn'de bir 5 kez ölçme yapar. Hala kapasitif lik devam ediyorsa bu sefer c/kdeğerince uyku moduna girer. Uyku modunda iken akım trafosunun pirimerinden 1 A akım değişikliği olursauyku modundan çıkar. Bu uygulama ile kapasitif cezaya girme de engellenmişolur.

Akım trafosu beslemenin yapıldığı faza konmalıdır. Eğeruçlar ters bağlı ise L=1 uyarısını verir. Akım trafosundan akım geçmiyorsa I=1uyarısı ekranda gözükür.

Akım trafosunun dönüştürme oranı yüke uygun seçilmelidir.Aksi durumda yük kalktığında röle duyarsız kalacaktır.