Recm İle İlgili Hadisler - Recm İlgili Hadisler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Recm İle İlgili Hadisler

RECM KONUSU
“Recm ilk önce ayetle sabitti. Tilaveti nesh edildi, hükmü sünnetle sabit kaldı.”
…Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir: Sizler Rasullullah(s.a.v)’in huzurunda bulunduğunuz sırada birden bedevilerden bir adam ayağa kalktı ve; -Ya Resulullah! Benim için Allah’ın kitabı ile hükmet! Dedi. Akabinde ona muhasımı olan kimsede ayağa kalktı ve: -Ya Resulallah! Hasmım doğru söyledi. Sen onun için Allah’ın kitabı ile hükmet, ve söz söylemek üzere bana izin ver! Dedi. Peygamber(s.a.v)’de ona:-Sözünü söyle buyurdu. O da şöyle dedi: -Benim oğlum, bu Arabinin yanında asif, yani ücretle çalışan bir kimse idi. Oğlum bunun karısı ile zina etmiş. İnsanlar bana oğlum üzerine taşlanmak cezası olduğunu haber verdiler. Ben bu adama oğlum adına yüz koyun ve birde cariyeyi fidye vererek. Oğlumu bu cezadan kurtardım. Bundan sonra ben bu meseleyi ilim ehlinden sordum. Onlarda bana onun karısı üzerine taşlama cezası düştüğünü, benim oğluma da ancak yüz değnek vurulma ile bir yıl gurbete sürgün edilmek üzere, ceza olduğunu haber verdiler! Dedi .
Resulullah(s.a.v)’de:-
Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah’ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ile koyunları kendi sahibine geri veriniz. Senin oğluna gelince: onun üzerinde yüz değnek cezası ve bir yıl gurbete sürgün edilme cezası vardır, buyurdu. Bundan sonra Eslem kabilesinden bir adam olan Unes’e de: – Sana gelince ya Uneys! Sende bu adamın karısına git tahkikini yap, eğer kadın suçunu itiraf ederse onu recm et buyurdu. Ravi: Uneys o kadına gitti, kadının suçunu itiraf etmesi üzerine, Uneys ona taşlama cezası uyguladı demiştir.
*Buhari : 15.c / 7107s.
*Müslim : 5.c / 1697.N
*Tirmizi : 3.c / 1457.N
İbn Şihab şöyle dedi: Bana Ubeydullah İbn Abdillah İbn Utbe haber verdi ki kendisi Abdullah ibn Abbas’tan şöyle derken işitmiştir: Ömer İbnu’l Hattab Rasulullahın minberi üzerine çıkmış halde iken şöyle dedi: Hiç şüphe yokki Allah, Muhammed’i hak peygamber olarak gönderdi. Ona indirilen bu kitabın içinde “recm ayeti de vardı” Biz bu ayeti okuduk ezberledik, ve onu anlayıp belledik, ve Rasulullah(s.a.v) recm etti, bizde ondan sonra recm ettik.Böyle olduğu halde insanlara zaman uzayıpta onlardan birinin:
Biz Allah’ın kitabında recmi bulamıyoruz demesi ve böylece Allah’ın indirmiş olduğu bir farizayı, terk suretiyle dalalete düşmelerinden korkarım. Hiç şüphesiz ki Allah’ın kitabında evli erkek ve kadınlardan olupta zina eden ve zinasında beyyine bulunan yahut da gebelik ve itiraf bulunmasıyla zinası sabit görünen kimse üzerine recm bir haktır.

*E. Davud : 5.c / 4418.N *Buhari : 14.c / 6684.s
*Tirmizi : 3.c / 1455.N *Müslim : 5.c / 1691.N
…Ömer b. El-Hattab(r.a)’dan rivayet edilmiştir dedi ki: Resulullah(s.a.v) recm etti; Ebu Bekr recm etti; bende recm ettim. Allah’ın kitabına ilave etmiş olmaktan çekinmemiş olsam onu muhakkak mushafa yazardım. Çünkü ileride bazı kavimlerin gelip onu Allah’ın kitabında bulamayınca inkar edeceklerinden cidden korkuyorum. *Tirmizi : 3.c / 1456.N
Ömer İbnu’l Hattab, insanlara hutbe okumuş da Abdurrahman onun için şöyle dediğini işitmiş: Uyanık olunuz; bazı kimseler: Recm de ne oluyormuş? Allah’ın kitabında değnek cezası var diyorlar. Muhakkak ki Allah Resulü(s.a.v) Recmi uygulamışve ondan sonra bizde uygulamışızdır. Şayet bazı kimseler: Ömer Allah’ın kitabından olmayan bir şeyi Allah’ın kitabında ziyade etti dememiş olsalardı, o ayeti nazil olduğu gibi Kur’ana koyardım.
*Ahmet İbn Hambel
*İbn Kesir: 11.c / 5687.s.
*Nesei
…Hafız Ebu Ya’la el-Mavsili derki: Bize Ubeydullah ibn Ömer el-Kovariri….Kesir İbn Salt’dan rivayet etti ki o şöyle anlatmış: Biz Mervan’ın yanındaydık, içimizde Zeyd de vardı. Zeyd: biz zina eden ihtiyar erkeği ve ihtiyar kadını mutlaka recm edin, diye okurduk, dedi. Mervan: onu mushafa yazmadın mı? Diye sordu da, o şöyle dedi: Biz bunu zikretmiştik. Ömer İbnu’l Hattab da içimizdeydi. Size bu hususta yeterli bilgi vereyim mi? Dedi, Biz: Nasıl? Diye sorduk da, şöyle dedi: Bir adam Peygamber(s.a.v)’e;
Ey Allah’ın elçisi, bana recm ayetini yazdır, dedi. Allah Resulü(s.a.v): Şimdi yazdıramam, veya benzeri bir söz söyledi.
*İbn Kesir : 11.c / 5687.s
*Ebu Ya’la
*Nesei
*…………….RECM’İN TEVRAT’TA DA OLDUĞU……………….*
Abdullah İbn Ömer şöyle haber verdi: Resulullah’a zina etmiş bir Yahudi erkeği ile bir Yahudi kadını getirildi. Bunun üzerine Resulullah(s.a.v) Yahudilerin yanına kadar gidip: -Sizler zina edenlerin üzerine Tevrat’ta ne cezası buluyorsunuz? Diye sordu. Onlar:-Biz zina eden erkek ile kadının yüzlerini karartır, onları bir hayvan üzerine yükler, yüzleri biri birinin aksine gelecek suretde oturtup ve böylece onları dolaştırıp teşhir ederiz dediler. Resulullah(s.a.v) :- Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat’ı getirin buyurdu. Onlar Tevrat’ı getirdiler ve onu okumaya başladılar. Nihayet “recm” ayeti üzerine koydu da iki eli arasını ve arkasını okudu. O sırada Resulullah(s.a.v) ile beraber bulunan Abdullah ibn Selam Peyganber’e : ona emret de elini kaldırsın dedi. Genç elini kaldırdı. Birde baktılar ki “recm” ayeti elinin altındadır. Resulullah zina eden erkek ve dişi yahudilerin “recm” edilmelerini emretti. Onlar da “recm” olundular.
*Buhari :14.c. / 6670 s.
*Müslim : 5.c. / 1699.n
 

Son düzenleyen: Moderatör: