Resimde Perspektif Nedir - Perspektif Çeşitleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Resimde Perspektif nedir, Perspektif nedir, Renk Perspektifi, perspektif elemanları, perspektif türleri


PERSPEKTİF:


Herhangi bir cismin,göze yaptığı ,büyüklük etkisi o cisimle göz arasındaki uzaklığa bağlıdır. Nitekim gerçekte birinin

tıpatıp eşi olan iki cisimden göze daha yakın olanı göze daha uzak olana göre daha büyük görünür.

Gözden farklı uzaklıktaki iki eş cismi bu farklı görünüşü tek bir cismi göze daha yakın ve uzak noktalar içinde söz konusudur.

Bu nedenle her cismin gerçek şekil ve büyüklüğünün yanı sıra birde kişinin bakış yönüne ve uzaklığına göre ortaya çıkan bir görünümü vardır.

1.TANIM: Herhangi bir cismin belirli koşullar altında göze görünen şekliyle resimlendirilmesine “PERSPEKTİF” denir.

2.TANIM:Herhangi bir cismi belli bir noktadan görünümü üç boyutlu olarak resim yüzüne aktarılmasına “PERSPEKTİF” denir.

3.TANIM:Geometrik açıdan perspektif herhangi bir cismi resim düzlemi üzerine düşürülen izdüşümdür. ancak bu izdüşümde izdüşüm doğruları öteki tip izdüşümlerde olduğu gibi birbirine paralel değildir.

RENK PERSPEKTİFİ:
Nesneler bizden uzaklaştıkça parlaklığını kaybederler. Bu nedenle bize yakın plandaki nesneler gerçek renkleriyle görülürler. Bize yakın nesneleri daha parlak,uzak olanları ise daha mat ve renksiz görülmesi renk perspektifinin temelini oluşturur. Bu nedenle resimlerde çizgi perspektifinin yanı sıra,renk perspektifi kullanılır.

PERSPEKTİF ELEMANLARI:

1) Bakış Noktası
2) Resim Düzlemi
3) Resim Düzlemi
4) Kaçma Noktası

1) BAKIŞ NOKTASI: Bir cismin perspektifinin çizilebilmesi için her şeyden önce sabit bir yerde durarak o cisme

bakmak gerekmektedir. Perspektifi çizilecek olan cisme bakmak amacıyla durulan yere “BAKIŞ NOKTASI (B.N)” denir.

Plan ve görüşlerde birer nokta ile belirtilir. Bu noktanın cisme olan uzaklığına “BAKIŞ UZAKLIĞI” (B.U), yeryüzünden yüksekliğine ise “BAKIŞ YÜKSEKLİĞİ”(B.Y) adı verilir.

2) RESİM DÜZLEMİ: Resim düzlemi (r.d),üzerinde perspektif izdüşüm elde edileceği düşey bir düzlemdir.


3) UFUK ÇİZGİSİ: Ufuk çizgisi perspektifi çizilecek olan cisme bakan kimsenin gerçek bakış noktasından (gözlerinden gecen)

yatay düzeyi ve dolayısıyla bakış yüksekliğini belirlemek amacıyla kullanılan çizgidir.(U,U) diye adlandırılır.

Ufuk çizgisinin yeri perspektifi çizilecek olan kimsenin cisme hangi yükseklikten bakmak istediğine bağlıdır.

Ufuk çizgisinin altında kalan cisimlerin üstü,üstünde kalan cisimlerin altı görülür. Tam ufuk çizgisinin üstünde kalan cisimlerin ne altı, ne de üstü görülür.

4) KAÇMA NOKTASI: Üzerine yatay çizgiler çizilmiş dikdörtgen bir panonun önden görünüşü gerçek şekline uygundur.
Perspektifte bu panoya açısal bir doğrultudan bakıldığına göze yakın olan bir şey kenar göze uzak olanına oranla daha uzun görünür. Bu nedenle de gerçekte birbirine paralel olan doğrular ve fakat resim düzlemine açısal durumda bulunan yatay kenar ve çizgilerin paralelleri bu doğrular giderek bir noktada kesişirler.
Gerçekte birbirine paralel oldukları halde perspektifte paralelleri bozulan doğruların ortak
kesişim noktalarına “KAÇMA NOKTASI” (K.N) adı verilir


PERSPEKTİF TİPLERİ:
Perspektifi çizilecek cisim ile resim düzlemi arasındaki ilişki cismi yerleştirme şekline bağlıdır.
Cismin yerleştirilmesi ise 3 farklı kurala göre yapılabilir.
Bunlardan birincisinde cismin bir yüzü resim düzlemine paraleldir.
İkincisinde cismin sadece düşey kenarları birbirine paraleldir.
Üçüncüsünde ise hiçbir kenarı resim düzlemine paralel değildir.
Bu tipleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Bir noktalı perspektif (paralel Perspektif)
İki noktalı perspektif (Açısal Perspektif)
Üç Noktalı perspektif(Eğik Perspektif)