resulullah rükuda onu bekledi...

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar

Resulullah rükuda onu bekledi

Bir gün sabah namazı vaktinde, Hazret-i Ali mescide giderken yolda bir ihtiyara rast geldi

İhtiyarın ak sakalına hürmet edip, önüne geçmeyip, aheste aheste ardınca yürüdü

Mescid kapısına vardıklarında ihtiyar içeri girmeyip, yoluna devam etti

Daha sonra Hazret-i Ali o ihtiyarın Hıristiyan olduğunu anladı
Mescide girdiğinde Resûlullah Hazretleri’ni rükuda gördü

Güneşin doğma zamanı yaklaşmıştı ve hemen cemaate uyup namazını kıldı


Namazdan sonra, Sahâbe-i Kirâm, Resûlullah Hazretleri’nden sordular ki:
“Yâ Resûlallah! Birinci rükuda âdet-i şerîfinizden daha uzun durdunuz

O kadar ki, güneşin doğması yaklaştı

Lütfedip, sebebini beyan ediniz


O Server-i Enbiyâ Hazretleri bu söz üzerine,
“Adet miktarı rüku tesbihini edâ ettikten sonra, Semi’allahülimen hamideh deyip, kıyâma kalkmak istediğimde, Cebrâîl Aleyhisselâm sidret-ül müntehâdan süratle gelip, kanadı ile arkamı basıp, başı ile başımı tutup, kalkmama engel oldu
Bundan başka, hikmetinin ne olduğunu ben de bilmiyorum” buyurdular


O an Allahü teâlâ, Hazret-i Cebrail’e emreyledi ki,
“Var Habîbime, sebebini bildir

Eshâbına bu sırrı açıklasın”

O saat Hazret-i Cebrâil, Habîbullah’ın huzuruna gelip, haber verdi ki,
“Yâ Resûlallah! Mübârek başınızı rükudan kaldırmak istediğiniz zaman, Allahü teâlâ bana emretti ki, var Habîbimin arkasını tut; rükudan kalkmasın ki, benim kulum Ali, yolda, bir ak sakallı ihtiyarın, sakalına hürmet edip, aheste yürümekle, cemaat sevabından mahrum kalıyor

Kalmasın, Habîbime erişsin İftitâh tekbîrinin sevabına nâil olsun Ben de geldim, Sultanımı rükuda tuttum ve Ali geldi Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri beni sizi rükuda tutmağa gönderdiği zaman kardeşim İsrâfîl’i de güneşi tutmağa gönderdi ki, çabuk doğmasın ve Hazret-i Ali size erişinceye kadar eğlesin İşte hikmeti buydu”