Rıfat Araz (Rıfat Araz Kimdir? - Rıfat Araz Hakkında Bilgiler)

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
(Şair ve Yazar)

1949 Van-Erciş doğumlu. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünden mezun. Muhtelif illerde Edebiyat
öğretmenliği ve idarecilikler yaptı. 1986 Yılında
başladığı Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde master öğrenimini
1989’da “ Harput Evliyaları”
adlı çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl başlattığı
doktora öğrenimini 1992’de
“Harput’ta Eski Türk İnançları ve
Halk Hekimliği” adlı doktora aaaiyle tamamladı
ve “Edebiyat Doktoru” unvanını
kazandı.

Türkiye genelinde düzenlenen şiir yarışmalarda
birincilik ödülleri bulunan Araz’ın, ulusal
dergilerde şiir ve makaleleri yayınlanmaktadır. Hâlen
MEB.Bakanlık başmüfettişliği görevinde bulunan ARAZ,
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ile Türkiye İlim ve
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)
üyesidir.

Bulunduğu Ansiklopediler:

1. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası
Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, 2001,Cilt I, s.419.

2. İhsan IŞIK, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi,
Ankara 2002, s.103,104.; Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi,
Genişletilmiş 3. Baskı, Elvan Yayınları, Ankara 2004,
C.I, s.179.

Yayınlanmış Eserleri :

1. Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk
Hekimliği, (İnceleme) Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ANKARA 1995.

2. Umut İkliminde (Şiirler),TÜRDAV.A.Ş;
P.K.882.Sirkeci/ İSTANBUL 2001. Ayrıca, İndeks Kitabevi,
ANKARA 2007, 2. Baskı

3. İstanbul Kasırları, (İnceleme) İstanbul
Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Kültür
Yayınları, İstanbul 1999.

4. Sonsuzluğa Adanan Ömür (Şiirler), Kültür
Ajans Yayınları, Konur Sokak 66/9 Bakanlıklar / ANKARA
2004.; Ayrıca, İndeks Kitabevi, ANKARA 2007, 2. Baskı

5. Şiir İncelemeleri, Alp Yayınları, AKARA 2005
(621 sayfa)

6. Bir Yürek Yıkanır (Şiirler) İndeks Kitabevi,
Ankara 2007.

Şiirlerinden Örnekler:

BİLMEM…

Aşkın ile bir hoş oldum;
İlki bilmem, sonu bilmem!..
Neye baksam, seni buldum;
Yönü bilmem yanı bilmem!..

Her hâl ile yandı yürek;
Dağ yükümde bin bir emek!..
Ömür bir çark, zaman elek;
Ten öğünür, canı bilmem!..

Safta döndü, doldu gönül;
Müptelâdır güle bülbül!..
Budur, böyle erkân, usûl;
Sevgimiz var, kini bilmem!..

Yâ Rab, sende her kararım;
Gönül arar, ben ararım!..
Ötede mi ilkbaharım?..
Dünü bilmem, günü bilmem!..

Tâ ezelden bu hâldayım;
Sana gelen bir yoldayım!..
Bir bîçâre akıldayım;
Malı, mülkü, şanı bilmem!..

Menzil menzil, kubbe kubbe,
Sebep, bağlı bir sebebe!
Ne sevdâdır iner kalbe;
Unuttum ben, beni bilmem!..

A SEVGİLİ!..

Aşk derdiyle yana yana;
Sevdim seni a Sevgili!..
Bir can verdin, verdim sana;
Sevdim seni a Sevgili!..

Ömür doldu baht yayına;
Elem düştü can payına!..
Dalıp ma’nâ sarayına;
Sevdim seni a Sevgili!..

Bu gönülde bildim seni;
Sen donattın gül bedeni!..
Okudukça bu düzeni;
Sevdim seni a Sevgili!..

Aç bildiler tok garibi;
Çok gördüler çok garibi!..
Sensin mülkün tek sahibi;
Sevdim seni a Sevgili!..

Kalbim titrer her anışta;
Âlem döner bu yanışta!..
Bu sevdâya ilk kanışta;
Sevdim seni a Sevgili!..

Bir kulunum geldim sana;
Âb-ı hayat kana kana!..
Yol ver dolam bu irfâna;
Sevdim seni a Sevgili!..
SİSTEKİ ÇÖZÜLÜŞLER

Yâ Rab, canda buldum, bin bir adını;
Duydum, damar damar zikrin tadını!..
Her nefes kızaran ömrün odunu;
Bir gül ocağında, nâr eyledin Sen!..

Sevdâ kapısında söktün benimi;
Süsledin, bu eşsiz gül desenimi!..
Aslı toprak olan hâkir tenimi;
Nefhandan üfleyip, nûr eyledin Sen!..

Hakikat iksiri damladı dile;
Gönül, makam makam girdi menzile!..
Her zerrem aşk dedi, düştü bu hâle;
Sevdânın dilini, bir eyledin Sen!..

Kaynıyor içimde umut pınarı;
Ben miyim, âlemin oluş esrârı?!..
Kalbimi sis gibi saran efkârı;
Bu aşkın derdine, yâr eyledin Sen!..

Heyhât! Su misâli akıyor zaman.
Sabır aaagâhında, işlenir bu can!..
Bilmem usûl bu mu, böyle mi erkân?
Beni, bende bana, sır eyledin Sen!..

Yâ Rab, bu ne gamdır verdin Adem’e?..
Kerem et, hikmetin gelmez kaleme!..
Varlığın sığmazken cümle âleme;
Bir kulun gönlünde, yer eyledin Sen!..


BEN KULUNUM İLÂHÎ

Menzil verdin yolum, izim, yönüm var;
Aşkın ile oda yanan günüm var!..
Bulut bulut yağan içli yanım var;
Gafûr sensin, ben kulunum İlâhî!.

Bedenime bir ruh veren sen oldun;
Has bahçeme, güller seren sen oldun!..
Aşk derdini duyan, saran sen oldun;
Kebîr sensin, ben kulunum İlâhî!..

Gören gönül yol eridir bir kula;
İdrâk verdin delil ola, dil ola!..
Kerem eyle bu kör nefsim yol bula;
Gaffâr sensin, ben kulunum İlâhî!..

Sana bağlı, her nefesin her izi;
Elif elif nûr yüklenir can özü!..
Mâ’rifetle bal eyledin bu sözü;
Cebbâr sensin, ben kulunum İlâhî!..

Ne kudrettir bunca denge, bu düzen?
Ne hikmettir her bir şekil, her desen?..
Hesabımı ölçen, tartan, gören sen;
Settâr sensin, ben kulunum İlâhî!..

Sana akan bir umut var içimde;
Nedâmetin çarkı döner suçumda!..
Aşktan gayri ne var ağır göçümde?..
Kadîr sensin, ben kulunum İlâhi!..