Risale-i Nur’dan seçme vecizeler

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Risale-i Nur’dan seçme vecizeler

1. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor gidiyor insan da beraber gidiyor. M. Nuriye
2. Aklın nuru fen ilimleridir. Kalbin nuru ise din ilimlerdir.
3. Allah’ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir.Eğer gaflet hesabına bakarsa ilim zannettiği şeyde cehil olur. M. Nuriye=167
4. Bu zamanda en büyük bir ihsan bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.
5. Belki kutsi hizmeti imaniye bu nefsi bütün hevesatından vazgeçirmiş ve o hizmetteki manevi zevk ona kafi geliyor.
6. Bu meydan-ı imtihanda olanlar başıboş değiller saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar.
7. Cennet olmazsa cehennem tazip etmez. M. 447
8. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmündedir. Lemalar 182
9. Cenab-ı Hah bir abdini severse dünyayı ona küstürür çirkin gösterir. Mek. 303
10. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur; nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır.Sünuhat 46
11. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terket! Divan-ı Harbi Örfi 27
12. Dünya bir misafirhanedir. İnsan onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir
ömürde hayat-ı ebediye ye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Sözler 277
13. Elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi; yer altına giren bir
insanda alem-i berzahta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir. Sözler
14. En bahtiyar o’dur ki: Dünya için ahretini unutmasın.
15. Esbab bir zarftır. Ve masnuatı Rabbaniye ye bir kılıftırlar. Ve hedaya-yı Rahmaniye bir tablacıdırlar. Sözler 557
16. Fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı yalnız sa’y ve cidaldedir. İhlas 75
17. Ferzden arşa ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır.
M. Nuriye 110
18. Fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder fena iz bırakır. T. Hayat 609
19. Gayri meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Sözler 674
20. Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. M. Nuriye 79
21. Gözleri hasta olan güneşin ziyasını inkar eder. Ağzı acı olan tatlı suya acı der. İşaretül icaz 141
22. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Sözler 152
23. Haksızlığa karşı sükunet etmek hakka karşı bir hürmetsizliktir. Şualar 413
24. Her dertlinin ahını her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir semi ve mucip perde arkasında var bakar ki; en küçük bir zihayatın ve en küçük bir ihtiyacın görür ve en gizli bir ahını işitir şefkat eder fiilen cevap verir memnun eder. Şualar 179
25. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve kolay yolu Risalet’in nurdadır.
26. Millet vatan hayatı içtimaiyeyi ve siyasiyeyi anarşilikten kurtarmak ve büyük tehliklelerden halas olmak için beş esas lazım: Merhamet hürmet Emniyet Haram ve helali bilip haramdan kaçmak serseriliği bırakıp itaat etmek.
27. Size böyle bir nimet eden Zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.Kabirde sizi ihya edip haşre getirip huzuru Kibriyasında hesabınızı görecektir.
28. Risale-i Nur seciyeye asalet ruha yükseklik kalbe parlaklık verir.
29. Risale-i Nur iman hakikatlarının izahı olduğu için hem ilim hem marifetullah hem ibadettir.
30. Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre kabirden haşre haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz.
31. Eğer malı çok seversen hırs ile değil belki kanaat ile malı talep et. Ta çok gelsin.