Röle Koordinasyonu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Röle Koordinasyonu: Kaynaktan itibaren en uçtakitüketiciye doğru, peşpeşe dizilen fiderlerden oluşan bir sistemde, aynı arızayıgören rölelerden, kaynaktan daha uzak olanın daha önce; daha yakın olanın dahasonra çalışmasına “seçici çalışma” bu şekilde çalışmayı sağlayan ayar işlemine“röle koordinasyonu” denir.

Aynı arıza akımında; kaynağa yakınröle, diğerinden en az t zamanı kadar sonra kesicisini açtırmalıdır. Bu t zamanı, her iki rölenin çalışma zamanı hatalarından, uzak röleye ait kesicininçalışma zamanından, yakın rölenin eylemsizliğinden doğan zaman hatasından vebir emniyet zamanından oluşur. t zamanını oluşturan bu beş bileşenin her biri ortalama 0,1 saniye kabuledilebilir. O halde pratikte t zamanı 0,5 saniye olarak alınabilir. Ancak,burada akla şu soru gelebilir, sabit zaman aralıkları ile sıralanmış 4 fiderden kaynağa en uzak olanı 1sn olarak ayarlandığı zaman kaynağa en yakın olan 2,5 sn olarak ayarlanmasıbeklenmektedir. Bu durumda şebekede bulunan trafoların kısa devre dayanımsürelerinin üzerine çıkılabilir ki bu durumda yapılan koruma işlevini yitirmişolacaktır. Bu nedenle bundan sonraki bölümde ani elemanlarla koruma, çalışmaakımı akım değeri ve ters zamanlı aşırı akım röle koordinasyonundanbahsedilecektir.

Kaynaktan itibaren ardarda çok sayıda fideresahip bir şebekede aşırı akım röle koordinasyonunu sadece zaman değerleriniuygun seçerek sağlamaya çalışmak doğru değildir. Çünkü bu takdirde kaynağa enyakın aşırı akım rölesinin zaman gecikmesi çok yüksek olacaktır ve beklideteçhizatın hasarlanmasını önleyemeyecektir. Bu nedenle rölelerin çalışmaakımlarının ayar değerlerini de uygun seçerek kaynağa yaklaştıkça zamandeğerlerinin çok yükselmesi bir dereceye kadar önlenebilir. Rölelerin anielemanlarının koordinasyonudayapılabilirse o takdirde zaman değeri dahada küçültülebilir.
 

K

Kayıtsız Üye

#2
kesici ölçme kabininde (kök) kesici açmalarında yani elektrik kesintilerinde.röle toprak açması gösteriyor.nedeni nedir? nasıl giderilir?