Roma Uygarlığı/Genel

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ROMA MEDENİYETİ

*Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir.
-MÖ 3.yy'da İtalya'da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu.
-Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur. Böylece krallık devri başlamıştır. MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır.
-Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı.
-Romalılar, Kartaca'yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya'ya girdiler. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika'yı ele geçirdiler. (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur: à MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
-Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı.
-Sezar'ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı (MÖ27)
İMPARATORLUK DEVRİ

-Fetihler büyük ölçüde durmuştur.
-İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır.
-III. Yy' da Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı.
-Merkezin zayıflaması, eyaletlerin kuvvetlenmesi, kavimler göçü sonucu sınır boylarındaki savaşların uzun sürmesi, hırıstıyanlığın yayılmasıyla çıkan iç karışıklıklar imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasına neden oldu.
-476 yılında kuzeyden gelen barbar kavimlerinin
DEVLET YÖNETİMİ

-Kıralı: İhtiyarlar meclisi teklif eder. Halk meclisi (Kuria) da seçerdi.
-Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı.
-Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti.
-Konsüller: Senatoya hesap verirlerdi.
-Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi.
-Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi.
SOSYAL SINIFLAR:

*Romada, patrikiler, plebler, yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu.
-Patrikiler: Oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu.
-Plebler: Küçük çiftçiler, zanaatkârlar, tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu. Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı.
-Yanaşmalar: Vatandaşlık hakkını kaybedenler.
-Köleler: Hiçbir hakları bulunmazdı. Romada köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs ayaklanması).
-Anadolu bayındır hale getirildi.
-At yarışları için hipodromlar yapıldı. Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı.
-Stadyum, tiyatro salonları, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler, aepora (büyük meydanlar) yapıldı.
ROMA ESERLERİ:

-İstanbul Valen Su Kemeri
-Ankara Elmadağ Su Yolu
-Ankara'da Ogüst Mabedi
-Antalya Aspendos Tiyatrosu
HUKUK

-On iki Levha Kanunları: Patriki ve pleb mücadelesi sonucunda plebler de bu kanunlar ile patrikilerle aynı haklara sahip olmuşlardır.
DİN

-Hırıstıyanlık 313 Yılında serbest bırakıldı.
-330 yılında İstanbul Roma İmparatorluğun başkenti oldu ve hırıstıyanlık da resmi din oldu.
-325 İznik Konsilinden sonra hırıstıyanlıkta ilk ayrılıklar başladı (Aryanizm, nasturizm, monofizizm)
-451 Kadıköy Konsiliyle de İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrılması sonucu Ortodoksluk mezhebi ortaya çıktı.