Rönesans ile Tanzimat arasında ne gibi farklar vardır

#1
Sponsorlu Bağlantılar
rönesans ile tanzimat arasında ne gibi farklar vardır

* Rönesans hareketinde doğrudan halk muhatap alınmıştır
* Tanzimat'ta ise sadrazam ve pa-dişah tarafından halk dolaylı bir şekilde muhatap kabul edilmiştir
* Rönesans'ta yenilikler aydın kesimin yanı sıra sanatçıları koruyan varlıklı kişilerin çabalarıyla başlamıştır
* Tanzimat'ta ise "aydın kesim ve halk" etkili değil, sadrazam ve padişah etkili olmuştur
* Rönesans'ta pozitif bilimler ve sanat akımlarının hazırladığı farklı bir dünya algısı oluşmuştur
* Tanzimat'la da özgürlükler arttırılmış, eski dönemden farklı bir dünyaya kapı açılmıştır
* Rönesans'la birlikte insan merkeze alınarak onun özgürlüğüne, eşitliğine sanat eserlerinde pek çok vurgular yapılmıştır
* Tanzimat'la birlikte de Osmanlı Devletinde yaşayan bireylerin özgürlüğü ve eşitliğiyle ilgili kararlar uygulamaya konulmuştur