Rüzgar Enerjisinden Elektrik Elde Edilmesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Rüzgar Enerjisinden Elektrik Elde Edilmesi
Rüzgar Enerjisinden Elektrik EldeEdilmesi
Yeni enerji kaynağı bulma konusunda ilgiçeken diğer bir araştırma, rüzgarlardan yararlanmadır. Rüzgar çok eskizamanlarda da esmiştir; bugünde esmektedir; gelecekte de esecektir. Geçmişteinsanlar rüzgar enerjisinden yararlanarak yel değirmenleri yapmışlardır.
Rüzgardan elektrik akımı elde etme,teknolojinin ilgisini çekmektedir. Manyetik alan içinde bir bobinin hareketi,rüzgarın enerjisi ile sağlanabilir. Bu ilkeden yararlanılarak elektrikjeneratörleri yapılmıştır.
ru hatlarındaki türbinlerin hareketlerindegüneş pilleri kullanılırRüzgar enerjisinden elektrik elde etme, Güneşenerjisinden elektrik elde etme şimdilik çok kısıtlı alanlardakullanılmaktadır. Rüzgardan elde ettiğimiz akım ile bir asansörü bir kat dahiyükseltemezsiniz. Ancak buz dolabını, radyoyu veya televizyonuçalıştırabilirsiniz. Rüzgar enerjisinin kullanım alanları sınırlıdır.
Rüzgar da Güneş gibi temiz bir enerjikaynağıdır. Çevreyi kirletmez.
Ülkemiz, gerek güneş, gerekse rüzgar enerjisibakımından zengindir. Ancak, bu cins enerji üretimi henüz daha kullanılabilirbir teknolojik düzeye ulaşmamıştır.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneş enerjisikullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu bölgelerde ısıtma panoları olarakdamlara yerleştirilen toplaçlardan masrafsız bir şekilde sıcak su eldeedilmektedir.