Saatlerin Efdali Gecenin Son Kısmıdır

DeMSaL

Özel Üye
#1

Saatlerin Efdali Gecenin Son Kısmıdır konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Saatlerin Efdali Gecenin Son Kısmıdır-Anlamli Dualar


"Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ her gece, gecenin son üçde biri kaldığı sırada dünyâ semâsına nüzul eder ve şöyle buyurur: '' Bana duâ eden var mı, duâsına icabet edeyim? İstediğini vereyim Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim? (1)
Bu hadîs-i şerîf, gecenin son üçde birinin vakti icabet olduğuna büyük müjdelerle beraber delâlet etmektedir
"Gece yarısında semânın kapıları açılır ve bir münâdî şöyle seslenir: "Hiç duâ eden var mı, icâbet olunsun, bir şey isteyen var mı verilsin, bir sıkıntıda olan var mı kurtarılsın Her hangi bir duâ ile duâ eden hiç bir müslüman yoktur ki Allah Teâlâ ona icabet etmiş olmasın Ancak şehveti için koşan zinâkâr kadınla ayyaş ve işret ehli müstesna " (2)

"Gecede bir saat vardır Müslüman bir kulun dünyâ ve âhiret işinden istediği her hangi bir hayır varsa ve duâsı o saate gelirse muhakkak Allah ona dileğini verir Bu her geçe vardır " (3)

"Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır" (4)

Üç kişi vardır ki onlar İblis'den ve askerlerinin şerrinden masûndurlar:
1- Gece ve gündüz Allah'ı çok zikredenler,
2- Seher vakitlerinde istiğfar edenler,
3- Allah'ın haşyetinden ağlayanlar" (5)

(1) Buhârî, Teheccûd, 14;
(2) İbn Hanbel, Müsned, 4/217, 3/34, 43, 94
(3) Tirmizî, Vitr, 16; Nescî, Mevâkit, 35
(4) Ibn Hanbel, Müsned, 4/385
(5) el-Camiû's-Sağir