Salihler Köyü Hakkında Bilgi Seyitgazi Eskişehir

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Salihler Köyü Seyitgazi - Eskişehir - Salihler Köyü - Seyitgazi - Salihler Köyü HakkındaSalihler, Eskişehir ilinin Seyitgazi ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.Ama Büyükyayla köyüyle aynı soydan gelirler. Bulgaristan Deliorman bölgesinden onun önceside de ırak erdebil şehrinden gelmişlerdir.Bu köyler Alevi köyüdürler. Alikoç baba ocağına bağlıdırlar.
Salihler köyü, Büyükyayla ve Kaymazyayla köyü ile birlikte,Eskişehir bölgesinde Balkan kökenli Alevi-Bektaşi grupları oluşturmaktadırlar.Bu köylerdeki nüfus, XIX. yüzyılın son çeyreği içerisinde (Osmanlı-Rus savaşı sonrası , 1891-1893 tarihleri arası) Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden göçle gelen Alevi-Bektaşi gruplardan oluşmaktadır. Büyükyayla ve Salihler köyü Alevi-Bektaşileri AliKoç Baba Ocağı’na bağlıdır. AliKoç Baba Ocağı, günümüzde de Bulgaristan coğrafyasındaki Alevi-Bektaşi gruplar arasında önemli bir ocak olarak anılmaktadır. Bu ocak etrafında zengin bir kültür oluşmuştur


İki yıl süresince (1891-1893) Vilayet (Bursa) dahilinde iskanları gerçekleştirilen muhacirler için teşkil edilen köylerin adları ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. (s.16)
Mevki-i Merbuta ve Kadimesi / İskân olunan ahâli ve muhacirinin ünvanları / Tahsis olunan kurânın isimleri
Eskişehir kazası Seyyid Gazi nahiyesi havalisi / Muhacirin-i mütenevvia / Salihiye, Burhaniye ve Büyükyayla
Eskişehir kazasında arazi-i hâliyede / Rumeli muhacirleri / Hamidiye ve Hayriye
Yenişehir kazasının İznik nahiyesinde / Karateke aşireti / Mahmudiye
Bursa’ya tabi Kavuşuk Dere civarında / Batum muhacirleri / Sultaniye
Bursa’ya tabi Balyaz köyü civarında Armutalanı’nda / Eslemiye muhacirleri / Ma’muretü’l Hamidiye
Eskişehir kazası dahilinde / Silistre ve Hezargrad muhacirleri / Selimiye ve Hayriye
İnegöl kazasının Osmandere mevkiinde / Çerkes muhacirleri / Sultaniye
Bursa civarında Hüseyinalanı mevkiinde / Hezargrad muhacirleri / Hüseyniye
Pazarcık nahiyesinde Soğukcakpınar mevkii / Tırnova muhacirleri / Hamidiye
İnegöl Emlâk-ı Hümâyun’a mülhak arazide / Boşnak muhacirleri / Mecidiye
Eskişehir kazasının Sulu Karaağaç mevkii / Silistre muhacirleri / İmraniye
Eskişehir kazasının Kanlıpınar mevkiinde / Rusçuk muhacirleri / Sultaniye
Kütahya’nın Armudeli Mikrasalanı mevkii / Tırnova muhacirleri / Mikrasalanı
İznik nahiyesinin Kavaklıdere mevkiinde / Tırnova muhacirleri / Süleymaniye
İnegöl Emlâk-ı Hümâyun’unda Pelidli Mevki / Bosna muhacirleri / Bahtiyar, Lütfiye, Feyziye ve İmraniye
Nefs-i Afyon Karahisar’da Yarımca mahallinde / Servi muhacirleri / Servi
İznik nahiyesinin Dıraz Ali Boğazı mahallinde / Servi muhacirleri / Hamidiye
Bursa’ya tabi Kite nahiyesinde Üçpınar Mah. / Eslemiye muhacirleri / Üçpınar
İnegöl’ün Domaniç nahiyesi Dombayçayırı’nda / Cum’a-i Atik muhacirleri / Ruşen
İnegöl’ün Ahı Dağı ormanında / Tırnova ve Osmanpazarı muhacirleri / Ma’mure
Afyon selvi yarımca köyü mahacirleri
Kütahya’nın Armudeli nahiyesi Sandıközü’nde / Muhacirin-i mütenevvia / Lütfiye
Eskişehir kazası dahilinde Tosbağı mahallinde / Tatar muhacirleri / Rıfkıye

Defterde, bu ifadelerin bulunduğu yerde bir açıklama yapılmıştır. İfade aynen şöyledir. “İşbu kurânın teşkilâtı ma’ruzât-ı müte’addide ile arz’ u iş’âr olunarak şeref-sanih olan irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhı mantuk-i ‘âlîsince esâmî-i mezkûre vaz’ ve tahsis olunmuşdur” (Tercüme eden Dr. Mefail Hızlı U.Ü.İlahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi-1993)

Coğrafya
Eskişehir iline 78 km, Seyitgazi ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 102
1997 68

Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 2000 li yıllarda köyün ekonomisi emekli insanların maaşlarından ibaret bir yerleşim merkezi haline dönüşmüştür.

Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - ibrahim tarhan
1999 - ibrahim tarhan
1994 - ibrahim tarhan
1989 - ibrahim tarhan
1984 -ibrahim tarhan

Altyapı bilgileri
Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır fakat kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.​