Sana gülmek yasak dostum

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sana gülmek yasak dostum

Sana daha önce

"Ağlama ne olur gül artık. Gülmek senin hakkındır."demiştim.Şimdi ise "Sana gülmek yasak"diyorum. Sanma ki bu bir çelişki; sanma ki bunlar birbirine mâni.

Aksine bunlar birbiriyle iç içe...Gülmeküzerine yüklenen ebedî dâvânın ağırlığından gafleti anlatıyorsa;o sana yasak!..Eğer ebedî dâvânın bayrağını bir adım götürme nimetine nâil olmanın şükür ve sürûrunu temsil ediyorsaelbet gülmek hakkındır.Ağlamak bedbinliğe ve şevksizliğe alem olmuşsa ağlama!.. Yazıktır gözyaşlarına...Eğer îman bayrağını ötelere götüremenin ızdırabı gayrın dertlerini düşünme faziletinin ifâdesi ise ağlahem de sel gibi gözyaşı dök!...

O yaşlar bir gün rahmet bulutu olup seni gölgelerhatta yağmur olup âb-ı hayat sunar.Sen öyle bir duygu girdâbındasın ki; kurtulamazsın.Sen; gülmek -ağlamaksevmek-sevilmekkonuşmak-susmak

gibi zıtların belki de vefâsızlıklarınkadirşinassızlıkların sâhillerine uğrayan helezonik bir güzergâhın yalnız yolcususun.Senin yolunda yalnız dikenler ve çakıllar değilpusu kurmuş çakallar da var.Senin yolunda maddî ve mânevî menfaatlerden de ötebir

ulu gaye için çırpınmak var.Neylersin sen buna gönüllü tâlip olmuşsun.

Sen kâinâtı kucaklayan bir ulu ideale baş koyacak fıtratta doğmuşsun.Küçük hülyâlarla nasıl avunursun?

Sen her şeyin sâhibine gönül vermişsinbir şeyde nasıl boğulursun?...Sen kendini başkasıyla mukâyese edemezsinçünkü sen farklısın!..Sana bazen ağlamak yasaktır!

Kan kussan kızılcık şerbeti içmiş gibi duracaksın.Sana bakıp şevk alanları üzmemek için gözyaşlarını içine gömüpbağrına taş basacaksın...Sana bazen gülmek yasaktır!

Herkes şen şakrak ikensende derin bir tefekkür hâlibir ağırbaşlılıkbir vakar görülür.Belki de tebessümünle iktifa edersin;çünkü sen zerre

kadar zamanda kaybolmazasırlar ötesini düşünürsün.Gün olurbir ulu hizmetin peşinde yalnız

koştururtürlü fedâkârlıklara katlanırsın.Belki umduğunu bulamaz belki destek beklediklerini ilgisiz görürsün...

Nice zamanlar doğru bildiğin yolda yalnız yürümeğe mecbur kalırsın....Sakın sakın sana el uzatmayan zavallılar grubunun sahte saâdetlerine imrenme!Onlara kızmaadâvet etme. Sadece acı...Çünkü sen farklısın dostum!

ALLAH sana başkalarının dertleriyle dertlenme fazileti vermiş.Senin beynin enbiyalar evliyalar sâlihler sıddıklar ve mücahitlerin mefkûresiyle doldurulmuş.O nuranî zincire bir küçük halka olmako ulvî kervanın peşinden koşmako mukaddes ayaklarına toz olmak

istediğimiz dava ehlinin bir küçük ferdi olmak arzusu vermiş;ne diye küçük düşünüphislerini dünya için hebâ

edeceksin?Sen farklısın dostum çok farklı!

Ömründe seni bir kere dahi düşünmeyensana zerre kadar

menfaati dokunmayan kişinin imanını kurtarmak için çırpınıyorsun.Onun için çalışıyorprogramlar yapıyordiller döküyorsun.

Neylersin ki elinde değilbaşkasını düşünmeden edemiyorsun."Boş versene" diyemiyorsun."Aldırma da geç git"diyenlere kulak asmıyorsun"Milleti sen mi kurtaracaksın?" diyenlere :"Evet ben kurtaracağım! Var mı bir diyeceğiniz!" diye haykırıyorsun...Sen gönüllü bir mahkûmsun dostum!Sâniyeleri ALLAH yolunda hizmetle geçen bir çelik duvarla örmüşsün çevreni.Sen kendi mahpushâneni kendin yapmışsınne diye dışarıdaki aylaklara imreneceksin?Sen seni seninle mukayese et.

Sen başkalarına bakıp da

"o niye böyle?Şu niye şöyle?"deme.Sen kendi kabiliyetlerinikendi duygularını aksa'l-gayâta çıkar.

Sen kendinle yarış!..Bu hükümet-i cumhuriyenin tek memuru ben miyim?"deyip el etek çekme!Bu senin davandır...Unutma! Problemler küçük insanların şevkini kırarbüyük insanların azmini artırır.

Sen büyük insansın.

Çünkü büyük ve ebedî bir davaya

gönül vermişbaş koymuşsun.Sıradağlar gibi problemlerle çevrilsen takma kafana!Bu dava büyükse sahibi de büyük.Senin gibi ihlaslıcevval kahramanları yalnız mı bırakır?....Cemil Tokpınar.