Savcılığa Şikayet Dilekçesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmak gerekir.

Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır.

Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin ad ve adresleri yazılmalıdır.

Suç tarihi yer almalıdır

Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır.

Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir.

Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.