Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği Testi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
taban aritmetiği dört işlem - taban aritmetiği problem çözümleri - taban aritmetiği test soruları ve cevapları

1. İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirilirse, sayı 27 büyüyor. Bu sayının rakamları arasındaki fark aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 52. Her biri en az iki basamaklı olan 10 tane sayı vardır. Bunlardan her birinin birler ba-samağındaki rakam, sayısal değeri bakı-mından 1 küçültülür, onlar basamağındaki rakam 1 büyültülürse bu 10 sayının toplamı ne kadar artar?

A) 80 B) 89 C) 90 D) 99 E) 1013. a, b rakamlarından oluşan iki basamaklı ab sayısı, rakamlarının toplamının x katı, ba sayısı rakamları toplamının y katı olduğuna göre x+y toplamı kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
4. x=A4BC2
y=A2BC4
Yukarıda verilen x ve y sayıları, birer ve binler basamağı yer değiştirmiş olan 5 ba-samaklı iki sayıdır. Buna göre, x-y farkı kaçtır?

A) 2 B) 8 C) 198 D) 1998 E) 20005. ABCD ve ACBD dört basamaklı birer sa-yıdır. Bu iki sayının farkı 540 olduğuna gö-re, |B-C| farkı kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 86. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı 4 tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 297 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 97. Üç basamaklı ABC sayısı iki basamaklı AB sayısından 232 fazladır. Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 178. Rakamları birbirinden farklı olan ve yüzler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakam yer değiştirdiğinde sayı değeri 693 artan, üç basamaklı kaç tane ABC doğal sayısı vardır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 169. Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sayısı kaçtır?

A) 19 B) 25 C) 27 D) 29 E) 3210. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 911. Rakamları birbirinden farkı beş basamaklı 28A9B sayısının 9 ile bölümünden kalan 7, aynı sayının 5 ile bölümünden kalan ise 1 dir. A0 olduğuna göre, A-B farkı kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
12. A ve B birer rakam, AB ve BA da iki ba-samaklı sayılardır. Buna göre, AB-BA farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 9 B) 18 C) 36 D) 54 E) 61


TABAN ARİTMETİĞİ


13. (3a03)4=(140a)5 olabilmesi için a ne olmalıdır. ( 4 ye 5 taban gösterir.)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)514. 38 in hangi tabandaki karşılığı 123 tür?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 115. n tabanına göre 101 sayısı 10 tabanına göre 50 ye eşit olduğuna göre n aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 816. 7 tabanındaki 266 sayısının 10 tabanın-daki yazılışı nedir?

A) 184 B) 158 C) 146 D) 62 E) 3817. 7 tabanındaki (356)7 sayısının bir fazla-sı aynı tabanda nasıl yazılır?

A) 357 B) 360 C) 363 D) 365 E) 36618. 10 ve 3 sayı tabanını göstermek üzere
(222)10-(222)3
farkı, 10 tabanına göre kaçtır?

A) 192 B) 196 C) 206 D) 208 E) 21219. a sıfırdan farklı bir rakamı, 4 ve m sayı tabanını göstermek üzere,
(aaa)4=(aa)m
olduğuna göre, m kaçtır?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 2020. 3, sayı tabanını göstermek üzere,
(211)3-(112)3
farkı, 3 tabanına göre kaçtır?

A) 22 B) 21 C) 20 D) 12 E) 1021. 5, sayı tabanını göstermek üzere,
(123)5x(32)5
çarpımı, 5 tabanına göre kaçtır?

A) 100321 B) 100111 C) 10041 D) 141 E) 10422. 2, sayı tabanını göstermek üzere, (110)2-(11)2 farkı, 2 tabanına göre kaçtır?

A) 1010 B) 101 C) 11 D) 10 E) 123. m ve 6 sayı tabanları olmak üzere (121)m=(100)6 olduğuna göre, m kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 824. 2 ve 5 sayı tabanını göstermek üzere
(2a)5=(1011)2
olduğuna göre, a kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 425. 4, sayı tabanını göstermek üzere, (213)4x(23)4 çarpma işleminin sonucu 4 tabanına göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13231 B) 13221 C) 13213
D) 12321 E) 1223126. 10 ve m sayı tabını göstermek üzere, (97)10=(241)m olduğuna göre, m kaçtır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5


27. m sayı tabanını göstermek üzere,
(321)m.(3)m=(2013)m
olduğuna göre, m kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 428. 84 doğal sayısı 4 tabanına göre yazıldığında, kaç basamaklı bir sayı elde edilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

1-C
2-C
3-D
4-D
5-D
6-D
7-B
8-E
9-E
10-B

11-C
12-E
13-B
14-A
15-D
16-C
17-B
18-B
19-E
20-E
21-C
22-C
23-C
24-B
25-E
26-D
27-D
28-D


alıntı