Sebze üretim teknikeri - Sebze üretim teknikeri Hakında Bilgi

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
SEBZE ÜRETİM TEKNİKERİ


TANIM

Her tür sebzenin uygun koşullarda üretilmesi saklanması ve dağıtılması ile ilgili çalışmaları ziraat mühendisinin gözetiminde yapan kişidir.

GÖREVLER

- Üretimi yapılacak sebzenin özelliklerine elverişli iklim ve toprak yapısını belirlemeye çalışır. Bunun için sebze üretimi yapılacak toprağı analiz ettirir - Sebze üretilecek yerin seçimini yapar üretim yapılacak sebzenin türü ve özelliklerine göre aşağıdaki yöntemlerle toprağın hazırlanmasını sağlar Mesura: Toprağın balık sırtı (karık usulü) şeklinde hazırlanması (birçok sulama tekniğine uygundur) Tava: Toprağın kenarlarının üretim yapılacak alandan yüksek olarak hazırlanması (salma sulama tekniğine uygun) Tahta: Üretim alanının yüksek olacak şekilde düzenlenmesi (sızma sulama tekniğine uygun) - Belirlenen üretim yöntem ve tekniğine göre araç gereçlerini hazırlar - Fide üretimi için yastık (toprağın tohum ekimine uygun hale getirilmesi) hazırlar ekimini yapar ve yetiştirir. Örneğin domates patlıcan biber fidesi gibi - Ekim ve dikim işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir - Fidelerin ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle (yağmurlama damla salma sızma) sulanması işlemlerini yapar - Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun hasat zamanını belirler ve hasat işlemini gerçekleştirir (tek hasat kademeli hasat) - Ürünlerin uygun koşullarda saklanmasını ve dağıtımını sağlar - İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama söküm vb. aşamalarda ).

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Toprak işleme alet ve makineleri (traktör pulluk çapa kürek bel tırmık) - Tohum veya fide dikim alet ve makineleri - Sulama gübreleme ve ilaçlama araç-gereç ve makineleri - Hasat toplama araç-gereç ve makineleri - Tohumlar fideler gübreler ilaçlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sebze üretim teknikeri olmak isteyenlerin; - Temel bilimlere meraklı özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı - Açık havada çalışmaktan hoşlanan - Araştırma ve inceleme merakı olan - Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan - Bedence sağlıklı ve dayanıklı kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sebze üretim teknikeri genellikle açık alanda arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk sıcak ıslak rutubetli tozlu bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle meslektaşlarıyla ziraat mühendisleriyle diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sebze üretim teknikerleri Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde özel sektöre bağlı sebze fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde tohum tarımsal ilaç gübre satışı yapılan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedir. Sebze Üretim Teknikerliği mesleği kendi işini kurmak isteyenlere de olanak sağlamaktadır. Zira nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde sebze meyve fidesinin pazarlanmasında pazarlama sorunu yaşanmamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Sebze Üretimi” önlisans programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin Çay Teknolojisi Süs Bitkileri Tarım Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Sebze Üretimi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı-EA” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince tarım alanında nitelikli modern tarım araç gereçlerini kullanabilen ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Yabancı Dil… gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik toprak bilgisi tarımsal ekoloji bilgisayar tarım ekonomisi genel sebzecilik sebzecilik uygulamaları genel seracılık sebze fidesi yetiştiriciliği mantar yetiştiriciliği sebze tohumculuğu sulama teknikleri istatistik ve deneme teknikleri bitki fizyolojisi bitki besleme ve gübreleme bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı tarımsal kooperatifçilik bahçe bitkilerinde mekanizasyon tarımsal yayım ve iletişim bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Sebze üretim teknikeri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir şef şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilir. Ayrıca ÖSYM tarafından açılan Diaaa Geçiş Sınavı’nda başarılı olduğu takdirde; Bitkisel Üretim lisans programına diaaa geçiş yapabilir çeşitli araştırma enstitülerinin kurslarına katılabilir (mantar yetiştiriciliği zeytin yetiştiriciliği vb) Tarım Bakanlığının açtığı Ekolojik Tarım kurslarına katılarak ekolojik üretim konusunda kendini geliştirebilir.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Sebze üretim teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

Özel sektörde ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp asgari ücretin 2-3 kat düzeyine çıkabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.