Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi Test soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
açık öğretim adalet bölümü dersleri - iş ve sosyal güvenlik hukuku sınav soruları

1. Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi ile oluşturulan tüzel kişiliğe ne ad verilir.

a. Birlik
b. Federasyon
c. Dernek
d. Kooperatif
e. Konfederasyon

2. Bir işyerinin hangi işkoluna girdiğini kim tespit eder?

a. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
b. Türkiye İş Kurumu
c. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d. Sosyal Sigortalar Kurumu
e. Bölge Müdürlüğü

3. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucusu olabilmenin koşullarından biri değildir?

a. Türkçe-okuryazar olmak
b. Türkiye’de ikamet ediyor olmak
c. Medeni hakları kullanmaya ehil olmak
d. Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak
e. Sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak

4. Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organıdır?

a. Disiplin Kurulu
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Genel Kurul
e. Yayın Kurulu

5. İşçi sendikası genel kurulu hangi halde delegelerden oluşur?

a. Üye sayısının 100′ü aşması
b. Üye sayısının 250′yi aşması
c. Üye sayısının 500′ü aşması
d. Üye sayısının 750′yi aşması
e. Üye sayısının 1000′i aşması

6. Konfederasyonlarda yönetim kurulu en az ve en çok kaç üyeden oluşur?

a. En az 3, en çok 9
b. En az 5, en çok 29
c. En az 6, en çok 36
d. En az 11, en çok 58
e. En az 12, en çok 62

7. SK’ya göre kimler yönetici sayılır?

a. Genel Kurul üyeleri
b. Disiplin Kurulu üyeleri
c. Disiplin ve Temsilciler Kurulu üyeleri
d. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri
e. Genel Kurul ve Danışma Kurulu üyeleri

8. İşçi sayısı 400 olan bir işyerinde toplu iş sözleşmesinin tarafı olan bir sendika, en çok kaç işyeri sendika temsilcisi bulundurabilir?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7

9. Aşağıdakilerden hangisi işyeri sendika temsilciliği görevini sona erdiren hallerden değildir?

a. İşyeri sendika temsilcisinin sendika üyeliğinin sona ermesi
b. İşyeri sendika temsilcisinin kendi isteğiyle görevden ayrılması
c. İşverenin işyeri sendika temsilcisini görevden alması
d. İşyeri sendika temsilcisinin başka bir işyerine geçmesi
e. İşyeri sendika temsilcisini atayan sendikanın yetkisini kaybetmesi

10. SK’ya göre aşağıdakilerden hangisi sendikalarca tutulması gerekli defter ve kayıtlardan değildir?

a. Mali Hesap Defteri
b. Üye Kayıt Defteri
c. Karar Defteri
d. Zimmet Defteri
e. Demirbaş Defteri

Cevap Anahtarı

1. e

2. c

3. b

4. d

5. e

6. b

7. d

8. a

9. c

10. a


alıntı