Seyyidül İstiğfar Duası

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
"Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vağdike mestedağtü. eüzü bike min lerri ma sana'tü. Ebuü leke bini'metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli fe innehu la yağfiruzzunube illa ente"

Meali: Ya Rabb, ben cürm (günah) ve kusurlarımı itiraf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, nimetlerinin şükründen acizim, beni af ve mağfiret eyle.Şehhad bin Evs-ra-dan rivayete göre Nebbiyi Ekrem-sav- söyle buyurmuşlardır:
"Ey Allah'm! Sen benim Rabb'imsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben iman ve ubudiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misakın üzereyim. Ya Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım : Ve senin bana in'am ve ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ya Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları avf ü mağfiret edemez"


Bir kimze bu Seyyidü'l-istiğfar'ı ihlas ve yakın itikadiyle gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duayı yakın i'tikadiyle gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir.