SGK diş tedavisinde özele açılmaya hazırlanıyor

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ankara - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), diş tedavisinde serbest diş hekimlikleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Kurum, Danıştay'ın diş tedavileri konusunda verdiği kısmi yürütmeyi durdurma kararının ardından, bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Çalışmalar sonunda, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimlikleriyle sözleşme yapılarak sigortalıların buralardan da hizmet alması amaçlanıyor. Çalışmalara, SGK'nın yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri katılıyor.

Yetkililer, yapılacak sözleşmelere esas olmak üzere şu konular üzerinde çalışıyor:

-Ağız ve diş sağlığına yönelik kurumca ödenecek tedavi kalemlerinin belirlenmesi.

-Söz konusu tedavi kalemlerinden hekim başına aylık kota belirlenmesi.

-Sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucularınca sağlık hizmeti verilen kişilere yapılacak/yapılan ağız ve diş sağlığı tedavilerinin ağız içi kamera kullanmak suretiyle elektronik ortama taşınması.

-Elektronik ortamda takibin sağlanması konusunda SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile entegrasyon sağlanması.

''Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi yapılmasıyla'' ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırılması nedeniyle yeni bir düzenlemeye kadar sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ağız ve diş sağlığı tedavi talepleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak.

Türk Dişhekimleri Birliği ise SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği bir yazıyla diş tedavilerinin sadece resmi sağlık kurum kuruluşlarınca karşılanmasına yönelik düzenlemeye tepki gösterdi. Yazıda, şunlar kaydedildi: ''SGK'nın, kapsamındaki nüfusun ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, Sağlık Bakanlığı tesislerinden alması halinde, diş hekimi başına düşen hasta sayısı 13 bin 3 olacaktır. Hiçbir Avrupa ülkesinde böylesine bir ortalama görülmemektedir. Hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve bu çerçevede ağız diş sağlığı hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu muayenehanelerden hizmet alınması gerekirken, mevcut sevk uygulamasının dahi yürürlükten kaldırılmış olması, gerek kamuoyu ve gerekse tarafımızdan anlaşılamamıştır.''mynet