Sicilya Adası / Sicilya Adası Hakkında Herşey

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sicilya Adası
Temel Britannica

Sicilya, Akdeniz'in en büyük adasıdır ve İtalya anakarasından Messina Boğazı ile ayrılır. Peloritani, Nebrodi, Madonie, Iblei gibi önemli dağlara sahiptir.
Ovalar açısından fakir olan ada, Catania’da bir istisna yapar. Kıyı şeridi manzarası hemen hemen her yerde büyüleyici bir güzellik sunmakta; küçük şirin adalar (Eolie veya Lipari, Ustica, Egadi, Pantelleria Adası ve Pelagie) sahilde oraya buraya yayılmış görünüm arzeder. Doğu Sicilya’nın iç kısmında bulunan Etna Yanardağı Avrupanın en yüksek (3323 m) aktif yanardağı olarak bilinir. Stromboli ve Volcano Adaları da aktif yanardağlar arasındadır.
Bölge 9 ile ayrılmıştır: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Syracuse ve Trapani. Bölgenin merkezi Palermo şehridir. Bölgede bir Latin dili olan İtalyanca'nın Sicilyaca lehçesi konuşulur.
İlk mafya ailesi Sicilya'da kurulmuştur ve MAFIA ismini koyan da Sicilya'dır. Mafyanın en meşhur olduğu köy Corleone'dir.
İtalya'nın 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir.

Yönetim

  • Ülkesi:
    İtalya
Demografi

  • Nüfus yoğunluğu: 195 kişi/km²


Sicilya, Akdeniz'in en büyük adasıdır. Bağlı olduğu İtalya'nın en güney ucundan 16 km genişliğindeki Messina Boğazı ile ayrılır. Kuzeyindeki birkaç küçük adayla bir*likte özerk bir yönetim bölgesi oluşturur.
Sicilya kabaca üçgen biçiminde, doğal gü*zelliğiyle ünlü bir adadır. Yüzölçümü 25.460 km²
'dir. Kuzey kıyısında yükselen sarp dağ*lar, İtalya anakarasındaki Apennin Dağlan' mn uzantısıdır. Doğu kıyısı yakınlarındaki Etna, 3.323 metre ile Avrupa'nın en yüksek etkin yanardağıdır. Adanın büyük bölümü kuzeyden güneye doğru alçalan engebeli bir yayladır. Özellikle kuzeyinde dar kıyı ovaları yer alır.
Sicilya'da yazlar sıcak ve kuru, kışlar ılık geçer. Yağış oranı düşüktür. Adanın başlıca sorunlarından biri susuzluktur. Yamaçları ör*ten doğal orman örtüsü tarım için toprak kazanmak amacıyla neredeyse bütünüyle yok edilmiştir.
Sicilya İtalya'nın yoksul bir bölgesidir. Bir ada oluşu ve ülkenin en güney ucunda yer alışı yüzünden İtalya'nın öteki kesimleriyle ilişkisi kesik gibidir. Halkın büyük bölümü çiftçilikle geçinir. Adada, anakarada yaşayan İtalyanlar'ın bile anlamakta güçlük çektiği bir lehçe konuşulur. İtalya'da yetişen limon ve portakalların çoğu Sicilya'da üretilir. Alçak yamaçlarda ve kıyı ovalannda turunçgillerden başka zeytin, badem, üzüm ve çeşitli sebzeler yetiştirilir. Sicilya'nın kuzey kıyısında yer alan Palermo'nun gerisindeki vadi, tadına doyul*maz portakallarından ötürü "Conca d'Oro" (altın kabuk) adıyla anılır. Batıdaki Marsala Ovası şarabıyla ünlüdür.
Sicilya'nın engebeli iç kesimleri, 1950'lere kadar çok düşük ücretle işçi çalıştırılan büyük çiftliklere bölünmüştü. 1950'den bu yana dev*let bu toprakları kamulaştırarak köylüler ara*sında paylaştırdı. Adada en çok buğday ekilir*se de, üretim düşüktür. Engebeli çayırlar koyun ve keçi otlatmaya elverişlidir. Bundan başka az sayıda sığır beslenir. Ada halkının büyük bölümü tepelerde kurulu kasaba ve köylerde yaşar.
İtalya balıkçılık filosunun yaklaşık dörtte birini Sicilya'nın balıkçı tekneleri oluşturur. En çok orkinos avlanır. Adada balık, meyve ve sebze konserveciliği yapılır. Oldukça katı*şıksız halde kükürt elde edilir. Başlıca sanayi*leri petrol çıkarımı ve arıtımı, kimyasal mad*de, plastik eşya, çimento ve gübre üretimidir.
Kuzey kıyısında doğal bir liman olan Paler*mo adanın yönetim merkezidir. Başlıca bü*yük kentler Catania ve Messina'dır. Messina' da 28 Aralık 1908 günü tarihin en büyük depremlerinden biri oldu. Bu depremde 83 bin kişi, yani kent nüfusunun yarısından çoğu yaşamını yitirdi.
İtalya ve Sicilya'daki demiryolları Messina ile anakara arasında işleyen bir feribotla birbirine bağlanır. Adanın karayolları iyidir. Ama, köyler arasındaki yollar taşlık ve dar olduğu için yükler ancak eşek sırtında taşınabilmektedir.

Tarih
Sicilya'da ilk yerleşimler 10 bin yıl kadar önce kurulmuştu. Adada İÖ 8. yüzyılda Fenikeliler ve Yunanlılar yerleşim merkezleri kurdular. Özellikle güneydoğudaki liman kenti Siracu-sa'da Eski Yunanlılar'dan kalma pek çok kalıntıya rastlanır. İÖ 3. yüzyılda Roma'nın ilk eyaleti olan Sicilya, ortaçağ başlarında Vandallar, Ostrogotlar, Bizanslılar ve Arap*lar'ca istila edildi. 11. yüzyılda ise İtalya'nın güneyi ile birlikte Norman egemenliğine gir*di. 13. yüzyıl sonunda İspanyollar'ın eline geçti.
1443'te İspanyollar İtalya'nın güneyi ile Sicilya'yı birleştirdikten sonra bölge İki Sicil*ya Krallığı adıyla anılmaya başlandı. Ama bu birlik 16.-19. yüzyıllar arasında zaman zaman kesintiye uğradı. 1815'te resmen» İki Sicilya Krallığı adını aldı. 1860'ta Giuseppe Garibal*di 1.000 gönüllüsüyle Sicilya'ya çıktı. Ada ertesi yıl, yeni kurulan birleşik İtalya Krallığı'nın bir parçası oldu. 1947'de ise bölgesel özerklik kazandı. Sicilya'nın kendi parlamentosu vardır. Roma' daki İtalyan hükümeti de adaya her türlü yar*dımda bulunmaktadır.
Sicilya, dünya çapında yaygın bir suç örgü*tü olan Mafya'mn doğum yeri olarak da ünlüdür. Adada ortaçağın sonlarında istilacı Norman, İspanyol ve Arap yönetimlerini devirmek amacıyla maße adı verilen gizli silahlı gruplar örgütlenmişti. 1820-48 yılları arasında, çiftliklerinde çok az oturan toprak sahiplerinin mülklerini haydutlara karşı koru*mak amacıyla kiraladığı bu gruplar giderek bağımsızlaştı ve başına buyruk bir güç öldu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Paler*mo'da yuvalanarak rüşvet, şantaj, kaçakçılık işlerine girdi. Kan davası gütme, sır saklama ve hiçbir koşulda adalet için resmi makamlara başvurmama ilkesinden hareket eden mafya üyelerinin bir bölümü ABD'ye göç ettikten sonra bu ülkede 20. yüzyılın en büyük suç örgütünü kurdular.

Sicilya üzerinde tapınak yıkıntılarını gösteren manzara resmi Jacob Philipp Hackert, 1778