Sıfatlar Konu Testi ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
önadlar - sıfatlarla ilgili sorular ve cevapları - sıfatlar test soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, isim tamlamasında tamlayanı nitelemiştir?

A) Şadırvanda su, ıhlamurlarda ezan, görkemli bir namaz uğultusu...

B) Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney, keman yanlış anlamasın.

C) Bir papağan gibi tenhada bırakılmış, harıl harıl içimdeki bozgunla söyleşirim.

D) Çocuk gözlerimle gördüm, taş değmiş gibi dağıldığını ve toplayamadığını güzelliklerini sevdalı sarışınların.

E) Kanlıca'da Kadızade Eşrefin görkemli yalısı... Nedense bu yalının gözü yaşlıdır.

2. "Bir'' sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Bir sabah karşısına çıkıp geçmişi hatırlatacağım.

B) Umutlarım sırtımda, bir gün alıp başımı giderim.

C) Bir öksüz gibi karşısında boynu bükük duracağım.

D) Ne zaman gülsen yüzüme, bir gül uzatacağım.

E) Hâlâ keyfiniz varsa sizden bir şey isteyeceğim.

3. Nevin'in kırmızı yanaklarındaki yaşlar, tastaki bulanık suya karışıyor; ince dudaklarını kenarlarından sızarak boğuk hıçkırıklarla titreyen boynuna, göğsüne damlıyordu.

Bu alıntıda kaç tane niteleme sıfatı kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belgisiz sıfat" yoktur?

A) Buradaki her arkadaşa aynı ücret verilmeli.

B) Birkaç kendini bilmez insan yüzünden sinirini bozmaz.

C) Bu konuda bizim de bazı düşüncelerimiz var.

D) Size ne kadar para lâzımdı?

E) Nice iş yaptım, yaptığım tüm işlerde başarısız oldum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farkı türde kullanılmıştır?

A) Dümdüz yolda bile yürüyemiyordu.

B) Gökyüzü bembeyaz bulutlarla kaplıydı.

C) Sapsarı saçları rüzgârda uçuşuyordu.

D) Bütün olanları apaçık anlattı.

E) Bizi, tertemiz giysiyle karşıladı.

6. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ikileme sıfat görevindedir?

A) Şen şakrak konuşurdu, komşumuz Ayşe.

B) Allı yeşilli giysilerle geldi, düğüne.

C) Bizim kapının önünde teker teker duracaklar.

D) Ara sıra gelsen, gönlüm razı olur.

E) Küçük çocuk, ağlaya ağlaya eve geldi.

7. Sıfat tamlamasındaki isimle sıfatın yeri değiştirilip isme -ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü eklenerek elde edilen kurallı bileşik sıfatlar yaygındır: Boyu uzun çocuk, gözü yaşlı anne, kaderi kara adam...

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır?

A) Singapur gözlü zümrüt bir oğlan, göz kapakları yorgun.

B) Niyetleri kötü insanlar, belli belirsiz yaklaşıyor.

C) Biraz bulut saklamıştım, geçen sonbahardan.

D) Geniş şapkalı solgun kadınlar 't' harfleri midir, geceye uzanan?

E) Tut ki gecedir, karanlık sıvaşır ellerine camlardan.

8. Hem niteleme hem belirtme sıfatını bir sözcük birlikte alabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek yoktur?

A) Gece rampalarında yalnız bir devin soluğu...

B) İki ayrı şehirde birden mi yaşıyorum?

C) Şu küçük yağmuru kirpiklerinizde parlayan akşamı hazırladım, size.

D) Üç gün gece resmini yaptım. Bir de baktım mavi boya bitmiş.

E) Kadının bütün mavi gözleri ışık bulaşığı...

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) Bir gülsün sen, yaprak yaprak açılırsın.

B) Uzak, tozlu yollardan geldim.

C) Bir kuş sesi gelir, gül bahçesinden.

D) Mor akasyalarda ürperen, seher yelidir.

E) Bu dost canlısı insanı kaybettik.

10. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?

A) Genç kız, olayı idareye hemen bildirmişti.

B) öykünün kahramanı, sonunda muradına eriyor.

C) Kızımın bu konudaki yorumu beni çok duygulandırdı.

D) Hafta sonu ailece pikniğe gitmeye karar verdik.

E) Sevgi yolunda iletişim çok önemlidir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan sıfat diğerlerinden farklıdır?

A) Bana her konuda güvenirdi.

B) Bu şehrin varoşlarından hicran türküleri yükselir.

C) İki testi tokuşursa biri kırılır.

D) Nasıl kitaplardan hoşlanıyorsunuz?

E) En uzak ihtimalleri bile hesaplarım.

12. Anlaşılmaz bir sıcak

Ortalık ana baba günü

Yağlı bir fes kalabalığı

Neferi, zengini, esnafı, işçisi.

Yukarıdaki dizelerde hangisi yoktur?

A) iki adet sıfat tamlaması

B) Dört adet sıfat

C) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış İsim

D) İsim tamlaması

E) Sayı sıfatı

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat isim tamlamasını nitelemiş ya da belirtmiştir?

A) Soğuk mavi biri var, bir yanında sarışının.

B) Sakalı yıldız tozu kibirli bir hayalet...

C) Sevdalı bir Türk kızı, esmer camların önünde oturur.

D) Bir taksimle uyanır o görünmez tambur.

E) O eski manastırın yanında bir ağacın gölgesindeyiz.

14. "Soğuk'' sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde türce farklıdır?

A) Bu soğuk havada gitmenize müsaade edemem.

B) Haber, soğuk duş etkisi yaptı.

C) Nane ve limon, soğuk algınlığına iyi gelir.

D) Adamın soğuk bir yüzü var.

E) Soğuk ve donuk gözleri, insanı ürkütüyor.



Cevap Anahtarı:

1)B 2)D 3)E 4)D 5)D 6)B 7)B 8)D 9)E 10)A 11)E 12)E 13)C 14)C


alıntı