Sınavda kitapçıklara dikkat

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sınavda kitapçıklara dikkat
ÖSYM bu sene ilk kez uygulanacak yeni sınav sistemi nedeniyle adaylara yönelik bir tanıtım filmi hazırladı.


Filmde adayların sınav öncesi ve sınav sırasında dikkat etmesi gerekenler sıralandı.
Filmde, sınav giriş yeri bilgilerinin bulunduğu belgelerin posta yoluyla sınavdan bir hafta önce adayın elinde olacak şekilde gönderileceği belirtildi.
Kendisine belge ulaşmayan veya belgesini kaybeden adayların, sınavın yapılacağı hafta içinde belgesini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri'nden yeniden çıkarabileceği kaydedildi. Belgenin, kimlik kontrolleri yapılarak adayın kendisine veya birinci derece yakınına ücret karşılığında elden verileceği ifade edildi. Sınav giriş ve kimlik belgesinin aslı yanında bulunmayan adayların, kesinlikle sınava alınmayacağı vurgulandı. Sağlık kurulu raporları ÖSYM'ye ulaşan ve kabul edilen engelli adayın sınava giriş ve kimlik belgelerinde ayrıca engelli salonu ibaresi yazılacağına dikkat çekildi.
Filmde yer alan diğer uyarılar ise şöyle: Aday, sınavdan önceki gün sınava gireceği okula gitmeli. Bu gidişte sınav binasına ulaştığı süreyi hesaplamalıdır. Sınav günü yaşanabileek olası aksilikleri gözlemleyerek tedbirli olmalıdır. Aday, son 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğrafını sınav giriş ve kimlik belgesiyle fotofraflı ve onaylı özel kimlik belgesini, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemi, yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgiyi ve kalemtraşı önceden hazırlamalı, sınav sabahı kolay ulaşbileceği bir yerde bulundurmalıdır. Aday sınava yardımcı araç gereçler ve aygıt götürmemelidir. Ayrıca haberleşme cihazları ve her türlü cihaz kapalı konumda olsa dahi kesinlikle sınav salonlarına sokulmaz. Bunlardan herhangi biriyle sınava girdiği tespit edilenen adayın sınavı geçersiz sayılır.
SINAV SAATİNDEN 45 DAKİKA ÖNCE OKUL BİNASINDA OLUNMALI
Aday, sınav günü kılıf kıyafetini ilgili mevzuata uygun giyinmiş olarak, sınavın başlamasından en az bir saat önce sınav binasının önünde olacak şekilde evden çıkmalıdır. Kılık kıyafeti mevzuata uygun olmayanlar sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılır. Sınav binasına ve salonlarına alma işlemleri sınavdan 45 dakika önce sınava giriş ve kimlik belgesiyle özel kimlik belgesi kontrolü yapılarak başlar. Aday salon sıra numarasına göre yerine oturduktan sonra bu belgeleri salon başkanı ve gözetmenlerin rahatça görüp kontrol edebileceği şekilde sıra üzerine koymalıdır. İhtiyaçlar sınav başlamadan giderilmelidir.
Adayın cevap kağıdı kendi adına düzenlenmiştir. Cevap kağıtları salon görevlileri tarafından dağıtıldıktan sonra aday cevap kağıdı üzerindeki ad soyad ve TC kimlik numarasını kontrol etmelidir. Cevap kağıdı üzerinde adayın doldurması gereken alanlar vardır. Bu alanlar kurşun kalemle dikkatlice doldurulmalıdır. Sınav süresince cevap kağıdının yıpranmamasına özen gösterilmelidir.
Sınav başlamadan önce soru kitapçıkları açılmamalıdır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kitapçığın sayfaları hızlı bir şekilde kontrol edilmeli, eksik sayfa, basım hatası gibi durumlar derhal salon başkanına iletilmelidir.
SORU KİTAPÇIĞININ TÜRÜ, CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENMELİ
Aday kitapçıkların üzerin gerekli bilgileri yazmalı, soru kitapçığı türünü cevap kağıdında bulunan ilgili alana işaretlemelidir. Salon başkanı, kitapçık türünün doğru işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edecek ve paraflayacaktır.
Sınav başlamadan, soru kitapçığının üzerindeki sınavda uyulanması gereken kurallar ve diğer bilgiler dikkatle okunmalıdır. Sınavın başladığını salon görevlisi yüksek sesle 'sınav başlamıştır' diye duyurur. Aday bundan sonra görevliler ile konuşmamalı, sorular ile ilgili soru sormamalıdır. Tek soru kitapçığı dağıtılan sınavlarda adayın sınavın ilk yarısından önce ve son 15 dakikası içinde sınavı terk etmesine izin verilmez.
Sınav sırasında yapılacak işlemler için soru kitapçığı üzerindeki boş alanlar kullanılabilir. Soru kitapçığındaki bütün sorular, çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 5 faklı seçenek verilmiştir. Aday, her sorunun doğru cevabını bularak, cevap yerinin dışına taşırmadan tam olarak karalayıp doldurmalıdır.
Soru kitapçığına işlenen cevaplar işleme alınmaz. Bir soru için birden çok cevap işaretlenirse, o cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için bir önceki işaretin dikkatle ve iz kalmayacak şekilde silimesi gerekir. Cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir.
ADAYLARA KOPYA UYARISI
Aday, sınavda kopya çekme girişiminde bulunmamalı. Kendisi de kopya çekilmesini engellemek için sınav kağıdını başkasına göstermemelidir. Sınav tutanağı ya da ÖSYM temsilcisi raporu ile sınav kurallarına uymadığı bildirilen ya da bilgisayar ortamında yapılan taramalarda ikili ya da toplu olarak birbirinden yararlandıkları tespit edilen adayların sınav sonuçları kısmen ya da tümüyle iptal edilir.
Sınavın bitimine ne kadar kaldığı görevliler tarafından hatırlatılır. Ancak adayın da saatini kontrol etmesi yararına olacaktır. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde sınava alınan veya sınav kurallarına uymadığı halde, sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayın sınavı ÖSYM'ce geçersiz sayılır.
Adayın tüm sınavlarda son 15 dakika içinde dışarı çıkması kurallara aykırıdır. Sınav süresi tamamlandıktan sonra her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı salondaki görevlilerce toplanır. Bu sırada aday, belgelerinin eksiksiz bir şekilde toplandığından emin olmalıdır. Belgeler toplandıktan sonra aday salondan çıkabilir. İsteyen aday salon görevlilerinin cevap kağıtlarını sınav evrakı poşetlerine koymalarını izleyebilir.
LYS UYARILARI
Birden fazla testin, ayrı soru kitapçığı ile ayrı sürelerde uygulandığı sınavlarda, cevaplama süresi biten testin soru kitapçıkları toplandıktan sonra görevli, salondan çıkmak isteyen olup olmadığını sorar. İsteyen adayın sınavı terk etmesine izin verildikten sonra bir sonraki testin soru kitapçığı dağıtılır. Aday bundan sonra sınava devam edecekse, bu işlemlerin tamamlanmasını beklemelidir. Sınavın süresi bitip bu teste ait soru kitapçığının toplanması ve diğer teste ait soru kitapçığının dağıtılması esnasında ara verilmez. Bir sonraki teste ait soru kitapçığı dağıtıldığında, verilen soru kitapçığı türü, bir önceki teste ait soru kitapçığı türü ile aynı olmalıdır.
Aday daha önce verilen soru kitapçığı türü ile aynı tür soru kitapçığının kendisine verilip verilmediğini kontrol etmelidir. Bu tür sınavlarda, adaylar sınav salonunu ilk testin bitiminden önce ve sınav oturumunun son 15 dakikası içinde terk edemez, salonu terk eden aday hiçbir şekilde sınav salonuna tekrar alınmaz.

inthbr