Sınıf Gözlem Formu Ne Zaman Doldurulur

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sınıf Gözlem Formu ,
Sınıf Gözlem Formu e okul,
Sınıf Gözlem Formu Ne Zaman Doldurulur


Sınıf Gözlem Formu;Öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı içinde gözlenip izlenerek farkında olunan ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerinin kaydedilmesi amacıyla 6, 7 ve 8 inci sınıf için düzenlenen formdur ve şu alt başlıklardan oluşmaktadır.
İlgi ve Yetenek Alanları (50 Ölçüt)
Sözel-Dilbilimsel (8 ölçüt)
Sosyal (7 ölçüt)
Sayısal (7 ölçüt)
Şekil-Uzay (5 ölçüt)
Mekanik (5 ölçüt)
Drama-Tiyatro (3 ölçüt)
Müzik (4 ölçüt)
Resim (6 ölçüt)
Spor (5 ölçüt)
Kişilik Özellikleri (12 Özellik)

Branş öğretmenleri tarafından düzenlenen sınıf gözlem formları, nisan ayı sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine teslim edilir, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından saklanır.

Dersine girdiği her şube için sınıf gözlem formu doldurur.
Sınıf gözlem formunu, her şubenin şube rehber öğretmenine nisan ayı sonuna kadar teslim eder.


alıntı