Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed
(Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

"Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki
sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur
Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin
onda birini yapsa kurtulur�
(Tirmizî, Fiten, 79/2267)


Ebu Said el-Hudrî�den rivayet edildiğine göre
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

�Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki,
namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve
diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz
onlar Kur�ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez
onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar�
(Buhârî, Fedâilü�l-Kur�ân, 36)


�Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak
Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar�

(Nesâî, Büyû 2; İbnu Mâce, Ticârât 58; İbn Hanbel,
Müsned, IV, 494; Beyhakî Sünen, IV, 275)