Sodom ve Gomora

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sodom ve Gomora
Hz Lût (as), Arap yarımadasını puta tapıcılıktan alıkoymak, ortaksız ve tek bir Allah ı tanıtmaya çağıran ve bu mukaddes yolda büyük başarılar kazanan Hz İbrahim in amcasının oğludur Ömrü ve peygamberliği bugün Ürdün devletinin sınırları içinde bulunan Lût gölü çevresinde geçmiştir Günümüzde tuzlu suların doldurduğu orta büyüklükte olan su saha, eskiden toprakları oldukça verimli bir vadi idi ve o günün önemli şehirlerini sinesinde barındırıyordu Bu şehirlerin ikisinin adını bugün de biliyor ve yapılan ilmi kazılar sonunda izlerine rastlıyoruz
Şehirler; Şezum (Sodom) ve Omore (Gomora) şehirleridir

İnsanoğlu, yolun doğrusundan bir kere çıkmaya görsün; düşmeyeceği sapıklık ve yuvarlanmayacağı uçurum yoktur Hz Adem in oğlu Kabil e yeryüzünün ilk cinayetini, üstelik öz kardeşinin canına kıydırmak suretiyle işleten şehvet hırsı, Hz Lût un kavmini büsbütün başka ve yüz kızartıcı bir ahlak düşkünlüğüne sürüklemiştir

Bu sonsuz kavim erkek erkeğe cinsi birleşmeyi (livata) vazgeçilmez, sapıkça bir huy haline getirmişlerdi Hz Lût un dosdoğru yolu temsil eden bir Allah resulü sıfatıyla durmak ve yorulmak bilmez bir gayret göstererek yaptığı bütün ikazlar ve verdiği bütün acı-tatlı öğütler bu ahlak düşkünlerine zerrece bir tesir etmiyordu
Nihayet her şeyi daha başından bilen Ulu Allah ın kesin ve değişmez hükmünün günü geldi Hz Lût un sapık kavmi, Allah ın başlarına vereceği karşı durulmaz bir felaketle, toptan mahvolacak ve yokluğun karanlıklarına gömülecekti
Ulu Allah (cc) bu kesin kararını bildirmek ve kendisine inanmış birkaç yakını ile birlikte, son günlerini yaşayan günahkar şehirden ayrılmasını söylemek üzere Hz Lût a günün birinde üç tane melek göndermişti Melekler; genç ve yakışıklı erkek kılığına girerek yeryüzüne inmişlerdi

Şezum (Sodom) şehrine vardıklarında doğruca Hz Lût un evine yöneldiler Şehvet sapıkları şehre üç tane genç ve yakışıklı delikanlının geldiğini duyunca bir anda yollara dökülerek gelenleri görmek istediler Meleklerin geçtiği yolun hir iki yanı, ahlak düşükleri tarafından doldurulmuştu Erkek kılığına girmiş meleklere bakarken hepsi şehvet kururganlıkları içinde kıvranıyor; ağızlarından salyalar akıyordu Azgın kalabalığın arasında yollarına devam eden melekler, Peygamber Lût un evine vardılar Kudurmuş ahlaksızların hiçbirisi, ele geçirip azgın şehvetlerini bir anlığına tatmin edebilmek için arkalarından kıvrandıkları gençlerin, şehirlerini ve çevrelerini toptan yok etmeyi kararlaştıran Allah ın emri ile birlikte gelmiş melekler olduğunu bilmiyor ve düşünmüyorlardı

Melekler Lût un evine varınca önce kim olduklarını söylemediler Arkalarına takılan kalabalık evin kapısına dayanmıştı Hz Lût un evine aldığı genç delikanlıları kendilerine vermesini istiyorlardı Hz Lût (as) gelen misafirlerinden utanıyordu ve kapıda bağrışan kalabalığın azgın hırslarından endişe ediyordu
Bir ara evinin kapısına çıktı; kudurmuş kalabalığa dündü "ey azgınlar, gelenler benim olduğu kadar kendinize de aziz misafirlerdir; yani hepinizin misafirleridir Bu kadar da mı insanlığınızı unuttunuz? Bir parça olsun kendinize geliniz" diye söze başladı Kalabalığın bu sözlerden anlamadığını farkettiğinde onlara bu alışkanlıklarından vazgeçmelerini, kendilerine helal kadınlar ile ilgilenmelerini söylemesine ve hatta bu işten vazgeçin, sizlere kızlarımı nikahlayayım demesine rağmen sehvet düşkünü azgın kalabalığa söz geçiremedi

Ağlamaklı bir çehre ile içeriye dönen Hz Lût a kapıdakilerin ısrarla istediği genç misafirler; melek olduklarını, Allah ın emri üzerine geldiklerini bildirdiler ve dediler ki; "Allah ın emri artık kesindir Yıllardan beri söz dinletemediğin bu beyinsiz halkın artık sonu gelmiştir Birkaç saat sonra topuna gökten ateş ve ölüm yağacak ve şehirleri ile birlikte yokluğa kavuşacaklardır Onların başlarına gelmek üzere olan bu felaket, ısrarla Allah ın emirlerine karşı gelenlere ve Peygamberler in verdiği öğütlerine arka dönen sapıklara bütün devirler boyunca ibret dersi olacaktır

Allah ın sana emri böyledir:
Gece olunca sana inananları ve yakınlarını alacak ve ölüm kokan şu lanetlik şehirden habersizce uzaklaşacak ve şu sapık halkı lanetlik akibetleri ile baş başa bırakacaksın Sana bunları söyleme geldik"
Allah ın emri üzere Hz Lût (as) ile inanmış yakınları meleklerin dediklerine uyarak Sodam ve Gomora yı o gece yarısı, sezdirmeden terkettiler Sabahın ilk ışıkları ile birlikte lanetlik şehirlere ve sapık halkına gökyüzünden görülmemiş bir Allah gazabı boşalmaya başlamıştı Ahlaksız soysuzlar neye uğradıklarını anlayamadılar Yüce Allah (cc) ulu sabrını iyice kötüye kullanarak günden güne daha da azgınlaşanlara yakıcı kü---- alevleri ile taşlar yağdırıyordu Bir kaç saniyelik afet ve ölüm saçan bir yağmur sonunda, halkın yekünü ile birlikte bütün şehirlerini ilerdeki insanlığın gözleri önüne bir ibret dersinin örneği olmak üzere harabeye çevirmiş ve yerle bir etmişti