Sodyum Buharlı Lambalar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sodyum Buharlı Lambalar
Bu lambalar kızgın elektrotlu deşarj lambaları olup iki ana başlık altında incelenirler;
1- Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar.
2- Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar.

Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalarda, tüp içinde oda sıcaklığında katı halde bulunan sodyum madeni bulunur. Tüpün sıcaklığı 250-300°C’ye çıktığı zaman sodyum madeni buharlaşır. Ve tüpün basıncı birkaç mm cıva(Hg) aşamasına iner. Deşarj önce yardımcı bir gaz içinde, örneğin neon veya argon gazı içinde meydana gelir. Bu bakımdan tüp az miktarda asal gaz içerir. Kızgın elektrotlar baryum oksitle kaplanmış tungstendir. Kural olarak sodyum buharlı lamba, alternatif akım şebekelerinde kullanıldığından, tüpün her iki ucunda aynı tip elektrot bulunur. 220V’luk şebeke gerilimi tutuşturma için yetersiz olduğundan, tüp içine elektrotları birbirine yaklaştıran bir tutuşturma teli yerleştirilmiştir

Bu sayede gerilim uygulandıktan sonra ana dolgu gazında (neon veya argon) küçük ışıltılı deşarj yolları oluşur ve ön deşarj başlar. İyonizasyon yardımıyla ön deşarj ana deşarjı başlatır. Dolayısıyla tüp ısınır, sodyum buharlaşır ve ışıklı plazma dolgu gazından sodyum buharına intikal eder.

Deşarj tüpü U şeklinde bükülmüş ve havası boşaltılmış, iç cidarı indium oksitle kaplanmış bir dış tüpün içine yerleştirilmiştir. İndium oksit kızıl ötesi yansıtarak, vakum ise ısı kaybını azaltarak lambanın veriminin yüksek olmasını sağlarlar

Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar sodyumun buharlaşmasını ve ateşlemeyi sağlamak için cıva ve asal gaz ihtiva ederler. Deşarj arkından, deşarj tüpü cidarına olacak ısı koordinasyonunu sınırlamak için de neon konulmuştur. Çalışma sıcaklığı 700°C civarındadır. Deşarj tüpünün bu sıcaklıktaki sodyum buharının aktivitesine dayanabilmesi için sinterlenmiş alüminyum oksitten imal edilmiştir ve havası boşaltılmış tüp veya armut biçiminde sert cam balon içine konulmuştur.

Yüksek basınç sodyum buharlı lambaların radyasyonu oldukça geniş bir bölüme yayılır, dolayısıyla renk seçimi bakımından alçak basınçlı sodyum buharlı lambalardan üstündürler. Ancak buna karşılık, etkinlik faktörleri daha düşüktür. Bu lambalarda da balast ve ateşleyici kullanılır.
Sodyum buharlı lambaların başlıca özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Avantajları:
1- Işık etkiliği en fazla olan ışık kaynağıdır.
2- Ömrü uzundur (3000-5000 saat).
3- Kullanışı ucuzdur.
4- Sisli havalarda görüşe yardım eder.

Sakıncaları:
1- İlk tesis kuruluşu masraflıdır.
2- Renklerin ayırt edilmesine imkan vermez.
3- Rengi sarıdır
4- İnsanların sürekli bu ışık altında çalışmalarında bazı sakıncalar görülmüştür.

Kullanış özellikleri:
1- Açık yerde veya havası dumanlı, buharlı ve tozlu olan yerlerde kullanılması uygundur.
2- Sürekli çok sisli yerlerdeki yollarda ve yol kavşaklarında kullanılması uygundur.
3- Sarıya bakan renklerdeki kale duvarı ve benzeri eski yapıların dıştan ışıklandırılmasında iyi sonuç veri