Sosyal Bilimler Lisesi

#1

Sosyal Bilimler Lisesi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
sSosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesinde sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanıyor.

Kuruluş Amaçları:

§ Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

§ Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,

§ Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

§ Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

Sosyal Bilimler Lisesinin İmkanları

İstanbul'da açılan bu okulun 800 kişilik konferans salonu, 1000 kişilik spor salonu, 300 kişilik yatakhanesi bulunuyor. Okul yatılı ve karma eğitim yapıyor. Okulda en az 2 dil mutlaka öğretiliyor. Öğretmenler Milli Eğitim camiasından seçiliyor. Bu okulda ders vermek isteyen üniversite öğretim görevlilerine de okulun kapısı açık. Bu okulun kendine özgü belli bir yönetmeliği bulunuyor. Ders kitapları, klâsik ders kitapları şeklinde değil. Okul şekli de klâsik okul gibi değil. Bir derste bir konumda olan sıralar, başka derslerde başka konumlarda olacak şekilde düzenleniyor. Okul ilk kez 2003-2004 yılında hazırlık sınıfına öğrenci aldı. Okulda 24'erkişilik 4 sınıf bulunuyor.

Sosyal Bilimler Lisesinin Adı

Sosyal Bilimler Lisesi'nden edebiyat alanına bir ivme getirmesi, toplumun dokusuna hizmet etmesi bekleniyor. Bu okullar meslek lisesi statüsünde değil.

Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenci alım şekli

Sosyal Bilimler Lisesi, Liselere Giriş Sınavı’yla (OKS) Türkçe matematik puandan öğrenci alıyor. Bu okula başvuran öğrencilerden OKS'ye girmiş olması, ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu ortalamasının en az 4 olması şartı arandı.

Sosyal Bilimler Lisesinin Eğitimi

Sosyal Bilimler lisesi yabancı dili İngilizce hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süresi bulunan, sınıf mevcutları 24 olan, dört şubeli (4x24=96), karma-yatılı bir okuldur. Yani bu okul, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 4 yıllıktır. Okulda dil dersleri, insan ve toplum üzerine psikoloji, tarih, ekonomi gibi dersler bulunuyor. Sosyal bilimlerin ağırlıkla okutulacağı lisede öğrencilere uluslar arası denkliği olan bir diploma verilecek.

Sosyal Bilimler Lisesine Başvuru Şartlar

2005-2006 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden; 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az “4.00” olanlar başvurabilirler. İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKS) yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8. sınıfta bulunanlara yukarıdaki başvuru şartı uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartlar sadece o sınıf için aranır.

Sınav sonucunda sosyal bilimler lisesini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; 2005-2006 öğretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.Öğrenciler birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde hazırlık+4 yıl süreyle öğrenim göreceklerdir.

Sosyal Bilimler Liselerinin Taban ve Tavan Puanları

OKUL
DİL
CİNSİYET
KONT.
TABAN
TAVAN
TERCİH
YÜZDE

İSTANBUL
İng
Karma
96
475,304
431,48
1828
2,43

ANKARA
İng
Karma
48
467,37
420,921
2974
3,60

ESKİŞEHİR
İng
Karma
48
446,783
407,097
2096
6,55

AYDIN
İng
Karma
96
452,471
401,577
3547
5,83

ERZURUM
İng
Karma
48
417,135
372,923
2595
11,46