Sosyolojinin Alt Bilim Dalları Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
açık öğretim sosyoloji dersleri - sosyoloji dersi konu anlatımı - sosyolojinin alt dalları

Eğitim Sosyolojisi: Eğitim ile diğer sosyal kurumlar arası ilişkileri
eğitimin işleyişi işlevleri eğitim kurum ve örgütlerinin sosyal özelliklerini inceler.Veya
kültürün kuşaklar arasında aktarılması olarak ele alındığındakişilerin tüm sosyalleşme evreleri
eğitim sosyolojisinin konusu içine girer.


hukuk sosyolojisi

Hukukun toplum içindeki
rolünü (sosyal düzenin sağlamasında) Hukuk kurallarının toplumlarının gelişmelerine paralel olarak
nasıl değiştiklerini inceler.


din sosyolojisi

Dinin kökenlerini dinin toplum içindeki
yeri önemi dini davranış ve düşüncenin şartlarınıbiçimlerini ve dinin geçirdiği
aşama ve değişmeleri ele alır.


ekonomik sosyoloji

Sosyal hayatın ekonomik
yönünü ve diğer sosyal kurumlarla ilişkisini inceler. Diğer yandan daekonomik
sistem-lerle diğer sosyal sistemler arasındaki ilişkileri inceler.


siyaset sosyolojisi

Siyasi
kurum ve olayları diğer sosyal kurum ve olaylarla ilişki yönüyle
ele alır.Siyasi kanunların doğuşu işleyişi işlevi siyasi eylem biçimleri. baskı
grupları siyasi davranış oy verme ideoloji kamuoyupropaganda gibi konuları inceler.sanayi sosyolojisi

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan teknolojik gelişme ve
etkilerini araştırır.


aile sosyolojisi

Ailenin yapısı toplum içindeki yerifonsiyonları
şekillerini inceler.


köy sosyolojisi

Köy tipleri coğrafyanın etkisi köydeki
değişmeleri konu alır.


kent sosyolojisi

Kentleşme kent biçimlerini sosyal
yapısı ve göç olayı üzerinde durur


alıntı