Strateji ile ilgili Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Strateji Nedir - Stratejinin Önemi ve Sınırları - Strateji ile ilgili Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel stratejinin özelliklerinden biri değildir?

a. Analiz etme sanatı olması
b. Amaçlara bağlı olması
c. Devamlı tekrar edilen bir düzeni ilgilendirmesi
d. Karmaşık bir çevrede işletmenin faaliyet alanını belirlemesi
e. Karmaşık bir çevrede çalışanları harekete geçirme aracı olması

2. Amaçların çevresel değişmelerle gerçekçiliğini ve güncelliğini yitirmesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a. Amaçlar her düzeyde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
b. Amaçlar motive edici olmalıdır.
c. Amaçlar uygulayıcılarca benimsenmelidir.
d. Amaçlar esnek olmalıdır.
e. Amaçlar ölçülebilir olmalıdır.

3. Usul ve teknik bakımından stratejiden daha ayrıntılı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Taktik
b. Ülke
c. Kural
d. Uygulama
e. Politika

4. Bir kişinin kendine özgü görüş açısı ve derinliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Amaç
b. Strateji
c. Plan
d. Vizyon
e. Misyon

5. Politikaların ve stratejilerin uygulanış şekli ile ilgili kavrama ne ad verilir?

a. Plan
b. Bütçe
c. Program
d. Politika
e. Yöntem

6. Aşağıdakilerden hangisi, stratejilerin meydana getirilmesinde ve uygulanmasında önemli bir pratik sınırlamadır?

a. Yöneticilerin kapasitesi
b. Zaman faktörü
c. Öngörülerin doğruluğu
d. Tutarlılık
e. Finansal kaynaklar

7. “Finansal kaynakların” eksikliği hangi tür stratejik sınırlama kapsamına girer?

a. Töresel sınırlama
b. Uygulamadan gelen sınırlama
c. Yasal sınırlama
d. Karşı stratejiler
e. Sosyal ve psikolojik sınırlamalar

8. Aşağıdakilerden hangisi, genel olarak strateji, politika, yöntem ve program olarak izah edilen bütün kavramları kapsamına alır?

a. Çevre
b. Örgüt
c. Plan
d. Proje
e. Yatırım

9. Strateji tayininde saptanan optimum süre aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a. Faaliyet konusuna
b. Endüstrinin durumuna
c. Sosyal koşullara
d. Siyasal koşullara
e. Ekonomik koşullara

10. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin üçüncü ve sonuncu aşaması içinde yer alır?

a. Politika oluşturma
b. Uygun yapı araştırma
c. Kontrol
d. Çevre analizi
e. Uygun strateji seçimi


Cevap Anahtarı


1. c

2. d

3. a

4. d


5. e

6. a

7. b

8. c

9. e

10.c

alıntı