Stresi yönetme ve stres faktörlerini azaltma

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Stresi yönetme ve stres faktörlerini azaltma

Stresi yönetmede ve diğer insanlardan gelecek stres faktörlerini önlemede kişilikler önemlidir.

Açık görüşleri yüksektir, özgürlük meraklısıdırlar. Sosyal, politik, eylemleri, inançları sorgulayabilir, yeniden gözden geçirebilir. Her türlü kuralı sorgulayabilirler. Otoriteyi olduğu gibi kabul etmezler. Gelenekleri sorgulayabilirler. Tutucu davranışları azdır. Dogmatik bağlılık göstermezler. Bilinen ve denenmişi tercih etmezler, araştırıcıdırlar. Hiçbir olaya dar açı ile bakmazlar, değişik faaliyetleri denerler. Yeni yerler görmek, yeni yemekler yemek hoşlarına gider. Rutin işleri, alışkanlıkları sıkıcı bulurlar.

Tutuculuk

Bilinen ve denenmişi tercih ederler. Otoriteyi olduğu gibi kabul ederler.Yenilik ve değişikliği sıkıcı bulurlar. Rutin işleri tercih ederler. Genellikle alışılageleni, tercih ederler, gelenekçidirler. Yeni şeyler denemekten hoşlanmazlar. Hobileri azdır. Klasik yaşamak hoşlarına gider. Değişiklikten rahatsız olurlar. Dogmatik bağlılık gösterirler.

İyimserlik

Diğer insanların iyi niyetine ve içtenliğine inanırlar. Olayları pozitif yorumlamaya yatkındırlar. Pencereden bakarken ağaçları, çiçekleri görürler. Yerdeki çamurlarla ilgilenmezler. Olayları güzel görürler, güzel düşünürler, güzel ve rahatlatıcı hayaller kurarlar. Güler yüzlü ve rahattırlar.

Karamsarlık

Diğer insanlara ve olaylara hep olumsuz gözlükle bakarlar. Negatif yorumlara öncelik verirler. Pencereden bakarken çamurları, çöpleri görürler. Gergin, sıkıntılı ve sinirlidirler.

Özgüven

Herkesi öncelikle dost ve iyi kabul ederler. Başkalarına karşı duyarlı, yardıma hazırdırlar. Olayların iyi ve olumlu yönlerini öncelikle görürler. Kendilerini gerçekçi tartabilirler.

Kuşkuculuk

Bakış açıları şüphecidir. Özgüvenleri eksik olduğu için başkalarını iyi niyetli olmamak, samimi olmamakla suçlarlar. Onlara göre insanların çoğu kötü niyetli, bencil ve potansiyel tehlikedir. Her olayın altında bir çapanoğlu aralar. İnsan ilişkilerinde hep temkinli davranırlar. Yardımlaşmadan ziyade yarışmaya yatkındırlar.

ELEŞTiRiCiLiK

Kusursuzluk meraklısıdırlar. Her şeyin olumsuz yönünü düşünürler. Eksik ve kusur aramayı normal düşünce kalıbı olarak düşünürler. Kolay memnun olmazlar. Aynı zamanda şüpheci ve karamsardırlar.

SORUMLULUK

İşleri kendiliğinden, zamanında ve doğru olarak yapmaya çalışır. Takipçidir, sonuçlandırmadan bırakmaz. Ani istek ve dürtüleri denetim altına alabilir. Amaçları ve hedefleri vardır. Sabırlı düşünerek har ek et etme eğilimleri içindedirler. Dikkatli olmaya özen gösterirler. Kendilerine hedef koyarlar, hedefe ulaşmak için plan, pr ogram yaparlar, kararlı şekilde konunun üzerine eğilirler