Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal kalkınma yolunda genç ve yeni bir yüksek eğitim ve öğretim kurumu olarak Süleyman Demirel Üniversitesinin bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete�de yayınlanan 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulan üniversitemiz bünyesinde 25 Şubat 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında İşletme , İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinde 45 öğretim elemanı ve 151 öğrenci ile öğretime başlamıştır.
1998-1999 eğitim-öğretim yılında mevcut bölümlere Maliye bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ise Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümleri de katılarak öğretime başlamıştır. Artan öğrenci sayısına karşın 3670 m2 kapalı alanda faaliyetini sürdüren fakültede, önümüzdeki yıllarda Uluslararası İlişkiler bölümünün de aktifleştirilerek öğretime açılması planlanmaktadır. Böylece öğretim veren bölüm sayısının yediye çıkarılması amaçlanmaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türk Üniversiteleri içinde yer alan 50 aynı türdeki Fakültede olduğu gibi, öğrencilerini; adını oluşturan İktisat ve İdari Bilimler alanında topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmeyi ve onların bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Fakülte öğrencilerinin oldukça geniş kapsamlı bir sosyal bilim alanında, çeşitli konularda kendilerini geliştirebileceği ve uzmanlaşabileceği bilgi ve beceriyi kazanması dikkate alınmış ve Fakültenin bölümleri ve öğretim ve eğitim programları bu ilkelere göre düzenlenmiştir.
Fakülte şu anda I. ve II. öğretimde öğrenim gören 2950'e yakın öğrenci, 8 profesör, 10 doçent, 42 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 uzman ve 50 araştırma görevlisi kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir.


SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi