Sümerlerin Geçim Kaynakları Nelerdi? - Sümerlerin Geçim Kaynağı

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sümerlerin Gecim Kaynakları Nelerdir ?

kökenleri bilinmemekle birlikte, en önemli mezopotamya uygarlıklarından biridir. birçok alanda gerçekleştirdikleri buluşlar, günümüzde bile önemini korumaktadır.

dönemlerinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım, sümerlerin de temel geçim kaynaklarından birisidir. bulundukları bölgede tarım için gerekli koşullardan nem bulunmasına rağmen, başlangıçta bir türlü verimi sağlayamamışlardır. bunun nedeni ise, fırat ve dicle nehirlerinin taşma dönemlerinin düzensiz oluşudur. içinde bulundakları bu durum onları yeni icatlar yapmaya zorlamış ve bilinen ilk sulama sistemini sümerler bulmuştur. bu sırada da doğal olarak matematikte de ilerlemiş, şimdi kullandığımız bir çok eşitliğin temellerini atmışlardır. günümüzde pek kullanılmasa da, gene nehirlerin taşma zamanlarını takip etmek için kullandıkları ay takvimini bulmuşlardır.

bir diğer önemli geçim kaynakları ise, çanak çömlekçiliktir. bu dönemde geliştirilen çanak çömlek düzenekleri sayesinde, tekerleği de keşfetmişlerdir.

üretimin artmasıyla, değiş tokuş sistemi* ortaya çıkmış; bu sistemin ortaya çıkmasıyla birlikte, yöneticilik kavramı da güçlenmiştir. bu devirde en güçlü insanlar ise, rahipler, savaçşçılar ve yönetici adı verilen değiş tokuş sistemini düzenleyen kişilerdir.

sümerliler ilk defa mezapotamyaya bakırı getirmiş, zaten ellerinde olan kalayla karıştırarak bronzu bulmuş ve daha kolay işlenen bu alaşımla silah yapımına başlamışlardır.

sümerlerin başlangıçta düzenli bir yönetim sistemi yoktur. dağınık bir şekilde kabileler birbirlerinden bağımsız yaşamaktadırlar. fakat daha sonra akad'ların saldırıları sonucu, onları karşı birleşmiş ve düzenli bir yönetim sistemi geliştirmişlerdir. bu düzenli sisteme geçişle birlikte, sümerlerin gelişimi hızlanmış, ilk yazıyı* * bulmuşlardır. böylece sümerliler tarihi başlatan ulus olarak anılırlar.

bir çok alanda çok güzel fikirleri olmakla birlikte, ne yazık ki su buharlaştıktan sonra geriye kalan tuzu düşünemediklerinden, zamanla topraklarında kuraklık başlamış, bu da ekonomilerini temelden sarsmıştır.
bunu sonucu olarak babilliler sümer topraklarına yerleşmeye başlamıştır.

dini inançlarına bakıldığında ise trio* bir inançla karşılaşılır.
bu üç tanrı, gök tanrısı anum, yer tanrısı enlil, deniz tanrısı ea'dır.
bu üç büyük tanrının yanında iki önemli tanrıları daha vardır: güneş tanrısı shamash ve ay tanrısı sin.mezopotamya'ya tam olarak nereden geldikleri bilinmez. kuzeyden, dağlardan geldikleri, diktikleri ziggurat isimli tapınakları da eski yurtlarının dağlarına benzettikleri tahmin edilmektedir. sümer kelimesi " karabaş" anlamına gelir.