Tag Questions / İngilizcede pekiştirme soruları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tag Questions
İngilizcede pekiştirme soruları
Türkçe’de olumlu veya olumsuz bir cümlenin sonunda bazen bilinen bir gerçeği karşıdakine tekrar ettirmek için “değil mi?” diye sorulur.
Yarın geleceksin, değil mi?
ya da,
Yarın gelmeyeceksin, değil mi?

İngilizce’de cümle sonuna eklenen bu kısa sorulara “Tag questions” (pekiştirme soruları) adı verilir. Fakat Türkçe’de bunlar olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda her zaman “değil mi?” olduğu halde İngilizce’de cümlenin olumlu veya olumsuz oluşuna, zamanına ve şahıslara göre değişir.
1) Olumlu cümlede ek soru olumsuz, olumsuz cümlede ek soru olumludur.
You go to school, don’t you?

Siz okula gidiyorsunuz, değil mi?
You don’t go to school, do you?

Siz okula gitmiyorsunuz, öyle mi?
2) Cümlede yardımcı fiil varsa o kullanılır.
He has gone, hasn’t he?

O gitti, değil mi?

He hasn’t gone, has he?
O gitmedi, öyle mi?
3) Cümlenin zamanı (tense’i) ne ise, ek soru da o zamanda olur.
He went yesterday, didn’t he?

O dün gitti, değil mi?
He didn’t go yesterday, did he?

O dün gitmedi, öyle mi?
Ali is a good boy, isn’t he?

Ali iyi bir çocuktur, değil mi?
You weren’t in istanbul, were you?

İstanbul’da değildin, öyle mi?

Ali left for Ankara last night, didn’t he?

Ali dün Ankara’ya gitmek üzere ayrıldı, değil mi? Your father is an engineer, isn’t he?
Babanız bir mühendistir, değil mi?


You haven’t had your dinner yet, have you?
Yemeğinizi henüz yemediniz, öyle mi?

You don’t know to swim, do you?

Siz yüzme bilmiyorsunuz, öyle mi? He is a painter, isn’t he?
O, bir ressam, değil mi?

She is a beautiful girl, isn’t she?
O güzel bir kız, değil mi? You saw Ayşe yesterday, didn’t you?
Siz dün Ayşe’yi gördünüz, değil mi?