Tahkiye - Tahkiye Nedir - Tahkiyenin Özellikleri (Anlatım Çeşitleri)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tahkiye - Tahkiye Nedir - Tahkiyenin Özellikleri (Anlatım Çeşitleri)

TAHKİYE (Narration)

Çok başvurulan anlatım yollarından biri de tahkiyedir. Arapça olan bu kelime: “bir olayı anlatmak, anlatış düzeni” demektir. Kısaca, bir olayın hikâye edilişine tahkiye denir.

Tasvir
gibi tahkiye de bir edebiyat türü olmayıp her türde kullanılabilen bir anlatım tarzıdır. Üslûp güzelliğinin önemli bir unsuru da tahkiyede gösterilen ustalıktır. Olayları bir sıraya koymak, anlatılan bir vakayı ötekine karıştırmamak, esas ve ayrıntıları iyice belirtmek, ilk okunuşta anlaşılır olmak iyi bir tahkiyenin vasıflarıdır.

Tahkiye üç şekilde olabilir:

1-Yazar, olayı kendi başından geçmiş gibi anlatır.

2-Olay üçüncü şahısların başından geçmiş gibi anlatılır.

3-Yazar,olayı başka bir kimseden işitmiş gibi anlatır, nakleder.

Her üç halde de anlatılan vaka gerçek veya tasarlanmış olabilir.