Tahliye Taahhütnamesi örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tahliye taahhüdü örneği:
Tahliye Taahhütnamesi
Kiraya veren …………………………………… ile imzalanan ……………….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi
ile ………………… ………………….. ……………………… ……………. adresindeki işyerinde /evde halen kiracı
olarak bulunmaktayız. Kira sözleşmesine göre işyeri/konut olarak kullandığımız mecuru hiçbir baskı ve
tesir altında kalmadan serbest irademiz ve muvafakatimiz ile …/…/….. tarihinde tahliye edip,
mülk sahiplerine boş, temiz ve sağlam olarak teslim edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Kiracı - İmza - Tarih.