Tanzimat Dönemi Şiir Özellikleri Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tanzimat Dönemi Şiir Özellikleri Hakkında Bilgi

Tanzimat Dönemi Şiir Özellikleri


— Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genel*likle aruz ölçüsü kullanılmıştır.

— Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kul*lanılmıştır.

— Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.

— Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.

— Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

— Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir.

— Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.

— ikinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye baş*lanmıştır.

— Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır.