Tarİh Devİrlerİ

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar


TARİH DEVİRLERİ

Tarihin çağlara ya da dönemlere ayrılması, olayların incelenmesini ve tarih öğretimini kolaylaştırmaya yöneliktir.

Yazının bulunmasından günümüze kadar gelen za*mandır.

Yazılı belgeler tarihçilere daha geniş bilgi ka*zandırdığı için tarihçilere göre "Tarih Yazıyla Başlar" anlayışı ortaya konulmuştur.

Sümerlerin M. Ö. IV. bin yılda çivi yazısını bulup kullanmasıyla Tarih Devirleri başlamıştır.

Tarih devirlerinin kapsadığı alan çok geniş olduğun*dan, tarih öğrenimini kolaylaştırmak için "Tarih devirleri" "çağlara" ayrılmıştır.

Tarih çağları da denilen bu dönem, yazılı dönemler olup, insan topluluklarıyla ilgili daha kesin bilgiler içeren belgelerden yararlanma imkânı verir. Bu nedenle Tarih çağlarını birbirinden ayırırken, önemli olayların ölçü alınması benimsenmiştir. Tarih çağlarını başlatan ve sona erdiren olaylar, geniş boyutlu ve evrensel nitelikli olaylardır. Ancak her toplumda tarih çağlarını başlatan ve bitiren gelişmeler farklı olabilir. Zaten çağ ayrımının doğruluğu tartışılmaktadır. Çünkü çağ ayrımı ve belirtilen özellikleri Akdeniz havzası ve Avrupa’nın tarihi geçmişine göre yapılmıştır. Dünya’nın diğer bölgelerindeki toplumların yaşayışları dikkate alınmamıştır. Yine bir çağın diğer çağdan her yönü ile ayrılması imkânsızdır. Ayrıca aynı çağ içindeki farklı ülkelerdeki gelişmelerin hepsinin birbirlerine benzemesi imkânsızıdır. Çünkü sosyal olaylar birbirleri ile bağlantılıdır. Bu nedenle aynı sosyal olaylar farklı çağlarda da devam edebilir.

Tarih çağları; İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ olarak dört döneme ayrılır.