Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
tarih öncesi dönemler - ilk çağ medeniyetleri

Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin malzemesi baz alınmıştır.

Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.

Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.

Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.

Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç devrindedir.

İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

İlk Yazı: SÜMER (Çivi yazısı)

İlk Para: Lidya (Anadolu medeniyetidir)

İlk Takvim (Güneş yılı esaslı): Mısır

İlk Cumhuriyet: ROMA

İlk yazılı antlaşma: (Hitit-Mısır) Kadeş ant.


İLKÇAĞ(M.Ö.3200-M.S.375):

Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.

ORTAÇAĞ(375-1453):

Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. Skolastik düşünce çağa egemen olmuştur.

YENİÇAĞ(1453-1789):

Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.

YAKINÇAĞ(1789-….):

Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.


ilk çağ medeniyetlerinin genel özellikleri

Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır.

* Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.
* Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site)
* Çok tanrılı din yaygındır.(ilk tek tanrılı din İbranilerdedir)
* Yönetim anlayışları tanrısaldır:
o Bütünüyle tanrısal: Mısır(tanrı kral)
o Yarı tanrısal: Mezopotamya (rahip kral)

SORU: Mezopotamya’da bir çok medeniyet kurulmasının nedenleri nedir?

Göç yolları üzerinde bulunması,
Topraklarının verimli olması,
İklimin elverişli olması,
Irmaklarından sulama yapılabilmesi

* Sümer kanunları fidye, Hammurabi (Babil) kanunları kısasa dayalıdır.

* Sümer kanunları şehir veya küçük bir bölgeyi idare etmek, Babil ve Asur kanunları ise büyük bir ülke veya devleti idare etmek için yapılmıştır. (Merkeziyetçi-güçlü olmak amaçlanmıştır)


alıntı