Tarih ve İnkilap Tarihi Soruları Deneme(1)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1 Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?

a- İngiltere
b- İtalya
c- A.B.D
d- Fransa

2 Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A- Laiklik
B- Milliyetçilik
C- Devletçilik
D- Islahatçılık

3 Hangisi ünlü Türk-Hun imparatoru Oğuz Han`ın kazandığı zaferler ve yaptığı seferleri anlatır?

A- Manas Destanı
B- Atabet-ül Hakayık
C- Orhun Yazıtları
D- Oğuz Destanı


4 Malazgirt Savaşı hangi yıl yapılmıştır?

A- 1070
B- 1171
C- 1071
D- 1077

5 1926 yılından itibaren kullandığımız takvim türü hangisidir?

A- Hicri Takvim
B- Celali Takvim
C- Miladi Takvim
D- Rumi Takvim


6 Cem Sultan`ın sürekli kavga halinde olduğu ve kardeşi olan padişah kimdir?

A- II. Bayezid
B- II. Mahmud
C- Yavuz Sultan Selim
D- I. Mahmud

7-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?

A- Sevr Antlaşması
B- Mondros Mütarekesi
C- İstanbul Antlaşması
D- Lozan Antlaşması

8 Hong Kong`a 100 yıl boyunca sahip olup daha sonra Çin`e devreden ülke hangisidir?

A- Almanya
B- ABD
C- İngiltere
D- Fransa

9 Lozan Barış Antlaşması`nda Türk Devleti`ni kim temsil etmiştir?

A- İsmet İnönü
B- Kazım Karabekir
C- Mustafa Kemal Atatürk
D- Celal Bayar

10 Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?

A- Üçok
B- Kayı
C- Bozok
D- Sarı


CEVAP ANAHTARI : 1A 2B 3D 4C 5C 6A 7B 8C 9A 10 B