Taş mı Sert Kafa mı - Çocuklar İçin Tarihi Hikaye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Vaktiyle bir çocuk vardı Medresede okurdu Kavuklu hocalardan ders alır, öğretilenleri anlamaya çalışırdı

Fakat kafası kalınca idi Bütün gayretine rağmen pek bir şey öğrenemezdi Okumaya karşı da fazla istek duy*mazdı Arkadaşları onu geçmiş, okumayı ilerletmişlerdi O ise hâlâ bir yıl öncesinin kitaplarını okuyordu

Günlerden bir gün kararını verdi:

— Kafam çok kalın, diye düşündü Zekâm az Bu du*rumda okuyamam İyisi mi köyüme dönüp tarla işlerine bakayım

Bu maksatla bir sabah yola koyuldu Az gitti, uz gitti bir ovaya düştü Sıcak bastırmıştı Çok da yorulmuştu Yolun kenarında bir mağara vardı, ama girmeye korku*yordu

İçerisinin serin olduğundan emindi Çünkü güneş al*mıyordu, ama ya ayıya filan rastlarsa ne olacaktı?

Bunları düşündüğü için yüreği ürperiyor, içeri girme*ye bir türlü cesaret edemiyordu

Sonunda sıcak ve yorgunluk baskın çıktı Ne olursa olsun mağaraya girecekti Kararını verdi Adımlarım ağır ağır attı

Korktuğu şeylerle karşılaşmayınca sevindi Korkusu biraz olsun dağıldı Bir köşeye büzüldü Sonra uzanıverdi

Birden gözü mağaranın tavanından yere damlayan su*ya takıldı Yukarda birikiyor, büyüyor ve damla kendini taşıyamayacak kadar büyüyünce kopup yerdeki taşın üstüne düşüyordu

Kim bilir kaç yıldır böyle devam edip gidiyordu bu Taş oyulmuştu Oysa taş sertti Su damlası ise yumuşacıktı Yumuşacık su damlası nasıl oluyor da taşı deliyordu?

Birden şimşekler çaktı beyninde Yumuşacık su dam*laları senelerce aka aka sert taşlan deliyordu Kendisi de ısrarla derslerine çalışır, okuma isteğiyle hocalarını din*lerse zamanla kafasına bir şeyler girerdi

— Benim kafam şu taştan daha sert değil ya, diye söy*lendi

Önemli olan sebat etmekti Şu su kadar sebat etmek

Şu taş kadar sebat etmek, o zaman kitaplarda yazılı olanlarla hocaların anlattıkları, kalın da olsa, kafada izbırakırlardı

Hızla kalkıp gerisin geri medreseye döndü Çalıştı, çabaladı, arkadaşlarına yetişti Hattâ zaman içinde hepsini geçti Öyle bir bilgin oldu ki kitapları hâlâ ellerde dola*şır, Bu yüzden "Taş oğlu" mânasına gelen "İbn-i Hacer" dendi adına