Tell + Cümle Kurma “Söylemek” Fiili + Dolaylı Nesne + Dolaysız Nesne Görevinde İsim Cümlesi)Tell + I

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tell + Indirect Object + Noun Clause as Direct Object
(“Söylemek” Fiili + Dolaylı Nesne + Dolaysız Nesne Görevinde İsim Cümlesi)

Birisine, bir şeyin söylenmesi veya söylenmemesi istediğinde kullanılan bir kalıptır. Bir şeyin söylenmesi istenen cümlede “Tell” (söyle), istenmemesi istendiğinde cümlede “Don’t tell” (söyleme) kullanılır. Her iki ifade de cümle başında yer alır. “That”in kullanımı isteğe bağlıdır, fakat ondan sonra gelen cümle dolaysız nesne görevini yapar.


Tell Martin that I will bring his car tomorrow. (Martin’e arabasını yarın getireceğimi söyle.)

Don’t tell the teacher that I forgot to do my homework. (Öğretmene ödevimi yapmayı
unuttuğumu söyleme.)
Tell Michael that Jack won’t come to the party tomorrow. (Michael’a Jack’in yarın partiye
gelmeyeceğini söyle.)

Don’t tell Mary that Sam bought a gift for her. (Mary’e Sam’in onun için bir hediye
aldığını söyleme.)