Tema Vakfı Nedir - Tema Vakfı Hakkında bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı - Tema Projeleri

TEMA'nın vizyonu, sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, toplumsal barışı sağlayan, bilinçli, halkla bütünleşen öncü bir kuruluş olmaktır. 11 Eylül 1992 tarihinde Hayrettin KARACA ve Nihat GÖKYİĞİT tarafından kurulmuştur. Kasım 2004 tarihi itibariyle 236 bini aşkın üyesi bulunmaktadır. TEMA vakfı öncülüğünde 3.7 milyon fidan dikilmiştir.

Bu kuruluşun misyonu; kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamaktır. Bu amaçla;

Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
Doğa varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslar arası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm üretmek,
Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların kullanılması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek,
Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslar arası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır.

TEMA'nın temel değerleri:

Güvenilirlilik ve saygınlık
Şeffaflık
Gönüllülük
Yaratıcı katılımcılık
Siyasi tarafsızlık
Bilimsellik
Herkesi kucaklamadır.

TEMA'nın projelerinden bazılarının isimleri şunlardır: Bir Milyon Fidan Kampanyası, Karbon Emisyon Projeleri, Çanakkale 10. Yıl Tema Hatıra Ormanı, Tema-Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi, Ankara Köy Hizmetleri Hatıra Ormanı, ATO (Ankara Ticaret Odası Ormanı)'dır.alıntı